Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NỀN

Để tính toán kết cấu dầm, bản trên nền đàn hồi theo mô hình nền Winkler, việc xác định hệ số nền C là hết sức quan trọng. Ở đây ta xét một số cách xác định sau

7.3.1. Phương pháp thí nghiệm
Trong nhiều phương pháp xác định hệ số nền, phương pháp thí nghiệm ngoài hiện trường cho kết quả chính xác nhất.
Dùng một bàn nén vuông kích thước 1mx1m, chất tải trọng nén và tìm quan hệ giữa ứng suất và độ lún của nền.
Hệ số nền xác định bằng công thức:

Trong đó: σmin - Ứng suất gây lún ở giai đoạn nén đàn hồi (kG/cm2) ứng với độ lún bằng 1/4 - 1/5 độ lún cho phép.
Smin- Độ lún trong giai đoạn nén đàn hồi, ứng với ứng suất σmin.
7.3.2. Phương pháp tra bảng
a. Dựa vào phân loại đất và độ chặt của lớp đất dưới đáy móng
Bảng 2.10


Đặc tính chung nền

Tên đất

C (kG/cm3)

1. Đất ít chặt

Đất chảy, cát mới lấp, sét ướt

0,1-0,5

2. Đất chặt vừa

Cát đắp, sỏi đắp, sét ẩm

0,5-5

3. Đất chặt

Cát đắp chặt, sỏi đắp chặt, cuội, sét ít ẩm

5-10

4. Đất rất chặt

Cát, sét được nén chặt, sét cứng

10-20

5. Đất cứng

Đá mềm, nứt nẻ, đá vôi, sa thạch

20-100

6. Đất đá

Đá cứng, tốt

100-1500

7. Nền nhân tạo

Nền cọc

5-15

b. Dựa vào phân loại đất, thành phần hạt, hệ số rỗng, độ sệt
Bảng 2.11


Đặc tính của nền

Tên đất, trạng thái

C (kG/cm3)

1. Đất không cứng

- Sét và á sét chảy dẻo

0,6-0,7

2. Đất ít cứng

- Sét và á sét dẻo mềm (0,5<B<0,75)

0.8

- Á cát dẻo (0,5<B<0,1)

1

- Cát bụi no nước, xốp, độ chặt D>0,8

1.2

3. Đất cứng vừa

- Sét và á sét dẻo quánh (0,25<B<0,5)

2

- Á cát dẻo (0,25<B≤0,5)

1.6

- Cát bụi chặt vừa D<0,8

1.4

- Cát nhỏ, thô vừa và thô, không phụ thuộc D,W

1.8

4. Đất cứng

- Sét và á sét cứng B<0

3

 

- Đất á cát cứng B<0

2.6

 

- Đá dăm, sỏi, đá sạn

2.6

GIÁO TRÌNH NỀN MÓNG

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ NỀN MÓNG

CHƯƠNG II MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG III MÓNG CỌC

CHƯƠNG IV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM planters Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. Mua bán hóa chất Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam   Tell: 08. 35886184 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net