Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TIẾT DIỆN ĐẶC

Sức chịu tải của cọc Bê tông cốt thép tiết diện đặc được xác định theo công thức:
Pvl = ϕ(Ra.Fa + Rb.Fb) (3.3)
Trong đó: P - Sức chịu tải tính toán của cọc theo vật liệu;
Ra,Fa - Cường độ chịu nén tính toán và diện tích cốt thép dọc trong cọc;
Rb,Fb - Cường độ chịu nén của bê tông và diện tích mặt cắt ngang của
thân cọc (phần bê tông);
ϕ - Hệ số uốn dọc của cọc. Khi móng cọc đài thấp, cọc xuyên qua các lớp đất khác với các loại kề dưới thì ϕ = 1. Khi cọc xuyên qua than bùn, đất sét yếu, bùn cũng như khi móng cọc đài cao, sự uốn dọc được kể đến trong phạm vi chiều dài tự do của cọc. Chiều dài tự do (lo) của cọc được tính từ đế đài đến bề mặt lớp đất có khả năng đảm bảo độ cứng của nền hoặc đến đáy lớp đất yếu. Trị số của ϕ lấy theo bảng (3.3).
Bảng 3.3: Hệ số uốn dọc ϕ.


ltt/b

14 1

6

18

20

22

24

26

28

30

ltt/d

12,1

13,9

15,6

17,3

19,1

20,8

22

24,3

26

ϕ

0,93

0,89

0,85

 0,81

0,77

0,73

 0,66

0,64

0,59

ltt - Chiều dài tính toán của cọc, thường lấy: ltt = lo + 6d.
Với d - Đường kính của cọc;
b - Bề rộng của cạnh cọc.
5.2.1.3. Cọc ống bê tông cốt thép chịu nén
Khi tỷ số giữa chiều dài tính toán và đường kính cọc ltt/d < 12 thì Pvl tính theo
công thức sau:
Pvl = ϕ(Ra.Fa + Rb.Fb + 2,5.Rax.Fax ) (3.4)
Trong đó:
Fb - diện tích tiết diện ngang của lõi bê tông (phần nằm trong cốt đai)
Rax - Cường độ tính toán của cốt thép xoắn
Fax - Diện tích quy đổi của cốt thép xoắn

Dn - Đường kính vòng xoắn
fx - Tiết diện của cốt xoắn
tx - Khoảng cách giữa các vòng xoắn
ltt/d > 12 thì không kể đến ảnh hưởng của cốt xoắn và sức chịu tải của cọc xác
định theo công thức (3.3).
5.2.1.4. Cọc nhồi chịu nén
Pvl = ϕ(Ra.Fa + m1. m2.Rb.Fb) (3.6)
Trong đó: ϕ, Ra,Fa,Rb,Fb - như ở công thức (3.3)
m1 - Hệ số điều kiện làm việc, đối với cọc được nhồi bê tông qua ống dịch
chuyển thẳng đứng thì m1 = 0,85.
m2 - Hệ số điều kiện làm việc kể đến ảnh hưởng của phương pháp thi công cọc.
Khi thi công trong đất sét có độ sệt cho phép khoan tạo lỗ và nhồi bê tông không cần
ống vách, trong thời gian thi công mực nước ngầm thấp hơn mũi cọc lấy m2 = 1,0. Thi
công trong các loại đất cần phải dùng ống chống vách và nước ngầm không xuất hiện
trong lỗ (nhồi bê tông khô) thì lấy m2 = 0,9. Thi công trong các loại đất cần dùng ống
vách và đổ bê tông dưới huyền phù sét thì lấy m2 = 0,7.
5.2.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền
5.2.2.1. Phương pháp thí nghiệm
1. Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh
Thí nghiệm cọc bằng phương pháp tải trọng tĩnh ép dọc trục (gọi là thí nghiệm nén tĩnh cọc) có thể được thực hiện ở giai đoạn thăm dò, thiết kế và kiểm tra chất lượng cọc.
Thí nghiệm được tiến hành bằng cách: Sau khi hạ cọc đến độ sâu nào đó,thường là độ sâu thiết kế, sau đó dùng tải trọng tĩnh nén ép dọc trục cọc theo nguyên tắc tăng dần từng cấp sao cho dưới tác dụng của lực nén, cọc lún sâu vào đất nền. Tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng kích thuỷ lực với hệ phản lực là dàn chất tải, neo hoặc kết hợp cả hai. Các số liệu về tải trọng, chuyển vị, thời gian... thu được trong quá trình thí nghiệm là cơ sở để đánh giá sức chịu tải của cọc theo đất nền.
Ưu điểm nổi bật của phương pháp này so với các phương pháp khác là có thể cho kết quả chính xác nhất, sát với điều kiện làm việc thực tế của nền đất. Tuy nhiên việc tiến hành thí nghiệm Thường tốn kém.

GIÁO TRÌNH NỀN MÓNG

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ NỀN MÓNG

CHƯƠNG II MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG III MÓNG CỌC

CHƯƠNG IV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM planters Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. Mua bán hóa chất Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam   Tell: 08. 35886184 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net