Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

KHAI NIEM CHUNG VAT LIEU KIM LOAI

Kim loai la loai vat lieu co cac tinh chat co loi cho xay dung: cuong do lon, do deo va do chong moi cao. Nho do ma kim loai duoc su dung rong rai trong xay dung va cac nganh ki thuat khac. O dang nguyen chat, do cuong do va do cung thap, do deo cao, kim loai co pham vi su dung rat han che.

TINH CHAT CO HOC CHU YEU CUA KIM LOAI

Tinh bien dang: Khi kim loai chiu tac dung cua tai trong se co 3 giai doan bien dang: bien dang dan hoi, bien dang deo va pha huy. Quan he giua bien dang (Δl) va tai trong (P) duoc gioi thieu tren hinh 7-1.

VAT LIEU THEP

Khai niem: Thep la vat lieu dien hinh thuoc nhom vat lieu kim loai, duoc su dung nhieu trong cac cong trinh cau, duong sat va cong trinh xay dung. Chung co uu diem la cuong do chiu luc cao, nhung de bi tac dung an mon cua moi truong. Thep la hop kim sat - cac bon, ham luong cac bon < 2%.

BIEN PHAP THAY DOI CAU TRUC VA TINH CHAT CUA THEP

Cau truc va tinh chat cua thep co quan he chat che voi nhau, khi cau truc cua thep thay doi thi tinh chat co ban cua no thay doi theo. De bien doi cau truc cua thep va lam tot hon cac tinh chat cua thep theo nhu cau su dung, ta co the ap dung mot so bien phap gia cong nhiet va gia cong co hoc.

CAC LOAI THEP XAY DUNG

Trong xay dung su dung chu yeu la thep cac bon va thep hop kim thap.
Thep cac bon
Thanh phan hoa hoc cua thep cac bon gom chu yeu la Fe va C, ngoai ra con chua mot so nguyen to khac tuy theo dieu kien luyen thep.

COT THEP CHO KET CAU BE TONG COT THEP

Yeu cau doi voi cac dac tinh cua cot thep khi su dung cho ket cau be tong
Tinh bam dinh tot voi lop bao phu la mot trong nhung dac tinh quan trong nhat cua cot thep trong be tong, de dam bao nhiem vu nay chung phai co hinh dang dac biet: co gai de tang cuong neo moc. Doi voi cot thep ung suat truoc su dinh bam duoc dam bao bang nhung vet, su go ghe (bang can, vuot).

THEP CAN NONG

Thep tron can nong mat ngoai nhan hoac co gan dung lam cot cho cac ketcau be tong cot thep thong thuong va be tong cot thep ung luc truoc (goi tat lathep cot), duoc chia lam 4 nhom theo tinh chat co hoc: CI, CII, CIII, CIV.

THEP COT CHO BE TONG DU UNG LUC

Day keo nguoi la loai day thep tron, co do ben cao, tron, keo nguoi, co vetan, van hay luon song duoc san xuat tu thep cac bon. San pham duoc cung cap odang cuon hay thang.

BAO QUAN THEP

Thep la vat lieu de bi an mon do cac tac dung vat ly, hoa hoc cua moi truong. Do do phai duoc bao quan o noi kho rao, tranh dat tren nen dat.
Kho chua thep phai cao rao, thoang, khong dot, khong hat mua. Thep trong kho phai xep rieng tung loai. Thep thanh duoc bo thanh tung bo xep tren cac gia do.

KET CAU THEP

Nhung loai ket cau thep chu yeu la nha cong nghiep, khung va tran khau do lon cua nha cong cong, cau vuot, thap, tru, tran treo, khuon cua so va cua di... Nhung san pham thep dung de che tao ket cau thep xay dung la:

HOP KIM NHOM

Ngoai vat lieu thep, hien nay hop kim nhom la vat lieu duoc dung rong rai trong xay dung (cau, nha xuong, nha dan dung).
Nhom nguyen chat co do ben thap (0,15÷0,25 so voi thep) nen khong dung trong xay dung. Hop kim nhom co uu diem la cuong do cao, nhe va kha nang chong lai tac dung an mon cao hon so voi thep. Hop kim nhom pho bien nhat la dura va silumin.

GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CHƯƠNG I CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CHƯƠNG II VẬT LIỆU ĐÁ THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG III VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG

CHƯƠNG IV CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ

CHƯƠNG V BÊ TÔNG

CHƯƠNG VI VỮA XÂY DỰNG

CHƯƠNG VII VẬT LIỆU KIM LOẠI

CHƯƠNG VIII VẬT LIỆU GỖ

CHƯƠNG IX CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ VÀ BÊ TÔNG ASFALT

CHƯƠNG X MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU KHÁC

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Thiet ke nha dep Xuat nhap khau Giao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Cầm xe hơi, ô tô Tell: 08. 35886184 Hotline: 0908 491 408
TGĐ: Lê Hoàng Nam Giam sat thi cong Bat dong san Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net