Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BIẾN ĐỘNG KINH TẾ NGẮN HẠN

Khi phân tích cách thức tác động của sự kiện kinh tế nào đó tới thị trường thường được tiến hành theo ba bước cơ bản sau:

Thứ nhất: Xác định xem sự kiện xảy ra tác động tới đường tổng cung hay tổng cầu hay cả hai.

Thứ hai: Xác định các đường này dịch chuyển sang phải hay sang trái.

 

Thứ ba: Sử dụng đồ thị đường tổng cung tổng cầu để xem xét sự dịch chuyển đó tác động tới mức giá cả và sản lượng cân bằng như thế nào.

Các cú sốc cầu:

 

Khi đường tổng cung có độ dốc dương, các nhân tố ngoại sinh tác động đến tổng cầu sẽ làm dao động sản lượng và mức giá. Sự dao động của sản lượng xung quanh mức sản lượng tiềm năng được gọi là chu kỳ kinh doanh. Chính phủ có thể tác động đến tổng cầu thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô để ổn định nền kinh tế.

Ví dụ: Giả sử nền kinh tế của một quốc gia đang ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng trên hình 2.6 AD0 x ASLR tại A(Y,PI0)*. Nếu các doanh nghiệp và hộ gia đình đột nhiên trở nên thấy bi quan về triển vọng phát triển của nền kinh tế dó đó chi tiêu ít hơn, làm cho đường tổng cầu AD0 dịch chuyển đến AD1. Trong thời gian ngắn hạn tổng cung ban của nền kinh tế được biểu thị bởi đường AS0, AS0 xAD0 tại điểm A. Khi tổng cầu dịch chuyển tới AD0 điểm cân bằng mới là B(Y1,PI1) giao điểm của AD1 và AS0. Sản lượng cân bằng giảm từ Y* đến Y1, mức giá giảm từ P0 xuống P1. Sự cắt giảm sản lượng cho thấy nền kinh tế đang lâm vào suy thoái. Các doanh nghiệp phản ứng lại bằng cách cắt giảm một số việc làm và thất nghiệp trong nền kinh tế sẽ tăng. Chính phủ có thể dùng chính sách của mình (chính sách tài khoá hay chính sách tiền tệ) để tác động tổng cầu làm cho đường tổng cầu dịch chuyển từ AD1 tới AD0 sản lượng cân bằng sẽ dịch chuyển từ B tới A.

Nếu Chính phủ không áp dụng các chính sách điều tiết nền kinh tế thì, tự bản thân nền kinh tế cũng sẽ tự điều chỉnh phục hồi sau một khoảng thời gian. Dưới sức ép của thất nghiệp tiền lương có thể giảm xuống làm cho chi phí giảm đường tổng cung dịch chuyển dần về bên phải tới AS1 Nền kinh tế đạt cân bằng tại điểm C. Tại điểm C thì sản lượng bằng với sản lượng tiềm năng

(Y*) nhưng giá cả đã giảm tới PI2 thấp hơn PI0 (mô tả trên hình 2.6).

 

Các cú sốc cung

 

Các cú sốc cung xẩy ra do sự thay đổi giá cả các yếu tố đầu vào hay sự thay đổi các nguồn lực trong nền kinh tế. Các cú sốc làm giảm tổng cung gọi là các cú sốc bất lợi. Ngược lại các cú sốc làm tăng tổng cung gọi là các cú sốc có lợi.

KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Xuat nhap khauGiao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net