Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

GIỚI THIỆU TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các chỉ tiêu kết quả quan trọng của nền kinh tế quốc dân như tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân ròng, thu nhập quốc dân, thu nhập quốc dân có thể sử dụng. Nghiên cứu các chỉ tiêu kết quả này và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có liên quan khác như lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tạo thành xương sống của hệ thống hách toán thu nhập quốc dân (viết tắt là SNA) được tất cả các nước có nền kinh tế định hướng theo thị trường vận dụng.

Phần 3.1 tập trung trình bày các khái niệm, ý nghiã của tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội, phân biệt sự khác nhau giữa tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội. Cách tính tính tỷ lệ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số điều chỉnh GDP, tỷ lệ tăng trưởng, sự khác nhau giữa GNP danh nghĩa và GNP thực tế.

Phần 3.2 trình bày ba phương pháp xác định GDP thường được các quốc gia sử dụng đó là phương pháp luồng sản phẩm cuối cùng (phương pháp thị trường), phương pháp chi phí hoặc thu nhập, phương pháp sản xuất (tính GDP theo phương pháp giá trị gia tăng).

Vì GNP và GDP không phải là thước đo duy nhất phản ánh thành tựu của một nền kinh tế trong một giai đoạn. Do vậy trong phần 3.3 chương này trình bày bổ sung thêm một số chỉ tiêu phản ánh kết quả của nền kinh tế như tổng sản phẩm quốc dân ròng, thu nhập quốc dân, thu nhập quốc dân có thế sử dụng, thuế và chuyển khoản của Chính phủ. Trong phần này cũng nêu nên cách xác định các chỉ tiêu và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh kết quả của nền kinh tế.

Các khái niệm, ý nghĩa của chỉ tiêu GNP, GDP, NNP, Y, YD, cũng như phương pháp xác định các chỉ tiêu đó là tinh thần chủ yếu của hệ thống tài khoản quốc gia được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế thị trường. Hệ thống tài khoản quốc gia giúp các cơ quan Nhà nước theo dõi và thống kê một cách chính xác các hoạt động kinh tế diễn ra trong một thời kỳ của mỗi một nền kinh tế. Mục tiêu không phải chỉ ghi chép và thống kê các khoản mục này mà quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng các chỉ tiêu, số liệu ghi chép được để phân tích mối quan hệ ràng buộc của các tác nhân trong nền kinh tế. Quan tâm đế những vấn đề nằm ở đằng sau các con số và các mối quan hệ lượng hoá đó. Một trong các vấn đề quan trọng đó là các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản, xuất hiện từ các nguyên lý tính toán các chỉ tiêu kết quả của nền kinh tế. Vấn đề đó được trình bày trong phần 3.4.

Sau khi nghiên cứu chương này sinh viên cần phải nắm được các vấn đề lý thuyết về hạch toán thu nhập quốc dân. Và vận dụng các lý thuyết đó vào giải quyết các câu hỏi, bài tập với những nội dung cơ bản sau:
Xác định GDP, GNP theo phương pháp luồng sản phẩm cuối cùng, phương pháp thu nhập hoặc chi tiêu, và theo phương pháp giá trị gia tăng.

Xác định được các chỉ tiêu GNP,GDP danh nghĩa và thực tế, tính toán chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát,...
Phân biệt các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân ròng, thu nhập quốc dân, thu nhập quốc dân có thể sử dụng.
Phân biệt các chỉ số giá CPI,D, PPI.

KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net