Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ PHẢN ÁNH KẾT QUẢ CỦA NỀN KINH TẾ GDP VÀ GNP:

Sau khi xác định được GDP, có thể xác định GNP bằng cách

GNP = GDP + Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài

Số liệu về thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài có thể lấy từ báo cáo của ngân hàng ngoại thương về cán cân thanh toán Quốc tế trong mục tài khoản vãng lai.

Vậy khi nghiên cứu, đo lường chỉ tiêu GDP và GNP hai chỉ tiêu phản ánh về thành tựu kinh tế của một quốc gia trong một thời kỳ thường là một năm, thấy rằng GDP, GNP đã bỏ sót nhiều sản phẩm mà dịch vụ mà dân chúng tự làm, tự phục vụ không mang ra trao đổi mua bán trên thị trường do đó không có cơ sở để đo đếm được. Nhiều hoạt động kinh tế phi pháp hoặc hợp pháp nhưng không được báo cáo, nhằm trốn thuế nên cũng không thể tính vào GDP.

GNP và tổng sản phẩm quốc dân ròng (Net national Product – NNP)

Khái niệm: Tổng sản phẩm quốc dân ròng là phần GNP còn lại sau khi trừ đi khấu hao.

NNP = GNP – D

Như vậy, chúng ta đã biết các các tư liệu lao động, máy móc trang thiết bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Sau khi tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp phải bù đáp ngay phần hao mòn này. Nguồn bù đắp này không phải là thu nhập của cá nhân hay xã hội, nó không tham gia vào quá trình phân phối cho các thành viên trong xã hội.

Thu nhập quốc dân (Y) và thu nhập quốc dân có thể sử dụng (YD)

Khái niệm: Thu nhập quốc dân là chỉ tiêu phản ánh thu nhập của tất cả các yếu tố của nền kinh tế.

Thu nhập quốc dân theo chi phí yếu tố:

Y = w + i + r + Đ

Y = NNP – Te

Y = GNP – (D + Te)

Để dự đoán khả năng tiêu dùng và tích luỹ của dân cư, Nhà nước phải dựa trên chỉ tiêu trực tiếp hơn tác động đến tiêu dùng và tích luỹ. Đó là thu nhập có thể sử dụng (YD).

Khái niệm: Thu nhập có thể sử dụng là phần thu nhập quốc dân còn lại sau khi các hộ gia đình nộp lại các loại thuế trực thu và nhận được các trợ cấp của Chính phủ hoặc doanh nghiệp.

YD = Y – Td + TR Trong đó:  YD: là thu nhập có thể sử dụng

Td: là thuế trực thu

TR: Phần chuyển khoản lại

Thuế trực thu chủ yếu đánh vào thu nhập do lao động, thu nhập do thừa kế tài sản, các loại đóng góp của cá nhân như: bảo hiểm xã hội, lệ phí giao thông, bảo hiểm y tế,..., thuế thu nhập của các hộ gia đinh kinh doanh cá thể, thuế lợi tức công ty.

Phần lợi nhuận công ty để lại không chia để tăng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng không nằm trong phần thu nhập có thể sử dụng (YD).

Toàn bộ thu nhập có thể sử dụng chỉ bao gồm phần thu nhập mà các hộ gia đình có thể tiêu dùng (C) và để tiết kiệm (S)

YD = C + S


 

KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net