Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Mức sản lượng cân bằng, cách xác định mức sản lượng cân bằng.

Hàm tiêu dựng, hàm tiết kiệm, hãy biểu diễn trên đồ thị, điều gì quyết định độ dốc của nó.

Mối quan hệ giữa tiết kiệm và tiêu dùng.

Tác động của chính sách tài khoá đến vấn đề thâm hụt ngân sách.

Tác động của chính sách tài khoá tới vấn đề tháo lui đầu tư.

Thâm hụt ngân sách và các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách.

BÀI TẬP

Giả sử nền kinh tế giản đơn chi tiêu cho tiêu dùng theo kế hoạch là 150, đầu tư theo kế hoạch 50 và tổng giá trị sản lượng là 210.

Tính tổng chi tiêu theo kế hoạch

Tính tồn kho không dự kiến

Tổng tiết kiệm sẽ là bao nhiêu.

Bạn hãy dự đoán hành vi của các nhà sản xuất trong thời gian tới.

Giả sử trong một nền kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ, trong đó tiêu dùng bằng 70% thu nhập có thể sử dụng, Chính phủ đánh thuế một lượng bằng 20% tổng thu nhập, chi tiêu của Chính phủ bằng 50 tỷ USD và đầu tư bằng 60 tỷ USD. Biết thu nhập/ sản lượng tính bằng tỷ USD cho ở dưới đây:

Thu nhập/sản lượng = 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400.

Hãy xác định mức thu nhập có thể sử dụng, tiêu dùng, tiết kiệm, thuế và tổng cầu ở mỗi mức thu nhập.

Nếu trong một kỳ nào đó sản lượng thực tế bằng 350 tỷ USD, thì theo anh (chị) các doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào?

Mức sản lượng cân bằng là bao nhiêu? Hãy xác định mức thâm hụt ngân sách tại mức sản lượng đạt cân bằng.

Nếu Chính phủ chi tiêu thêm 22 tỷ USD thì sản lượng cân bằng sẽ là bao nhiêu?

 

Với số liệu về thu nhập (sản lượng) tính theo USD của một Quốc gia theo các mức như sau: Y= 400USD, 450USD, 500USD, 550USD, 600USD, 650USD, 700USD, 750USD. Tiêu

dùng chiếm 60(%) so với thu nhập có thể sử dụng. Chính phủ đặt mức thuế bằng 20(%) thu nhập

(sản lượng). Đầu tư là 100USD, và Chính phủ dự kiến chi tiêu 200USD.

 

a, Hãy xác định các chỉ tiêu: Thu nhập có thể sử dụng, nhu cầu tiêu dùng dự kiến, tiết kiệm và thuế ứng với mối mức thu nhập (sản lượng)

b, Xác định mức tổng cầu của nền kinh tế.

c, Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

d, Tại mức sản lượng bằng 500USD và mức sản lượng bằng 700USD hãy dự đoán hành vi của các doanh nghiệp.

e, Tính mức thâm hụt ngân sách tương ứng với mức sản lượng cân bằng.

Với số liệu về thu nhập (sản lượng) tính theo USD của một Quốc gia theo các mức như sau: Y= 200USD, 250USD, 300USD, 350USD, 400USD, 450USD, 500USD, 550USD. Tiêu

dùng chiếm 60(%) so với thu nhập có thể sử dụng. Chính phủ đặt mức thuế bằng 20(%) thu nhập K(sản lượng). Đầu tư là 50USD, và Chính phủ dự kiến chi tiêu 100USD.

a, Hãy xác định các chỉ tiêu: Thu nhập có thể sử dụng, nhu cầu tiêu dùng dự kiến, tiết kiệm và thuế ứng với mối mức thu nhập (sản lượng)

b, Xác định mức tổng cầu của nền kinh tế.

c, Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

d, Tại mức sản lượng bằng 300USD và mức sản lượng bằng 500USD hãy dự đoán hành vi của các doanh nghiệp.

e, Tính mức thâm hụt ngân sách tương ứng với mức sản lượng cân bằng.

Giả sử nền kinh tế giản đơn, có hàm tiêu dùng C = 0,7 Y, đầu tư dự kiến là 45.

Sản lượng cân bằng sẽ là bao nhiêu?

Điều gì sẽ xẩy ra nếu sản lượng thực tế là 100.

Vẽ đồ thị đường tổng cầu trên cơ sở đường 450

Giả sử đầu tư theo kế hoạch là 150, mọi người quyết định tăng tỷ lệ tiết kiệm trong thu nhập từ 30% lên 50%. (với giả định là nền kinh tế giản đơn).

Mức sản lượng cân bằng sẽ thay đổi như thế nào?

Tổng chi tiêu cho tiêu dùng và tiết kiệm sẽ thay đổi như thế nào khi sản lượng thay đổi.S

Trong nền kinh tế mở, cho biết xu hướng tiêu dùng cân biên từ thu nhập quốc dân là 0,8 và xu hướng nhập khẩu cân biên là 0,4.

Giả sử đầu tư tăng thêm 100 thì mức sản lượng cân bằng và xuất khẩu ròng sẽ thay đổi như thế nào?

Giả sử xuất khẩu tăng thêm 100 chứ không phải đầu tư tăng, cán cân thương mại sẽ thay

đổi như thế nào?

KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Thiet ke nha dep Xuat nhap khau Giao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Cầm xe hơi, ô tô Tell: 08. 35886184 Hotline: 0908 491 408
TGĐ: Lê Hoàng Nam Giam sat thi cong Bat dong san Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net