Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

HÀM ĐẦU TƯ TỔNG CHI TIÊU

Đầu tư là một bộ phận lớn hay thay đổi trong tổng chi tiêu. Đầu tư có hai vai trò trong kinh tế vĩ mô.

(1). Về ngắn hạn: Đầu tư là một bộ phận lớn của chi tiêu và hay thay đổi. Những thay đổi thất thường của đầu tư có ảnh hưởng lớn tới thu nhập và sản lượng về mặt ngắn hạn.

(2). Về dài hạn: Đầu tư dẫn đến tích tụ tư bản, có tác dụng mở rộng năng lực sản xuất. Vì vậy về mặt dài hạn nó làm tăng sản lượng tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vì vậy, đầu tư là để các hãng mong đợi được lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Do vậy, cầu về đầu tư phụ thuộc rất lớn vào 3 yếu tố sau đây:

Mức cầu về sản phẩm do đầu tư mới tạo ra, nói cách khác đó là mức cầu về sản lượng (GNP) trong tương lai. Nếu mức cầu về sản phẩm càng lớn, thì dự kiến đầu tư của các hãng càng cao và ngược lại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư. Trong nền kinh tế thị trường để kinh doanh, doanh nghiệp có thể vay vốn ngân hàng, hoặc các trung gian tài chính để đầu tư -> chi phí đầu tư phụ thuộc nhiều vào lãi suất. Lãi suất cao thì chi phí đầu tư cao, lợi nhuận giảm và do vậy cầu về đầu tư sẽ giảm.

Thuế cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đầu tư. Nếu thuế đánh vào thu nhập của doanh nghiệp cao thì sẽ hạn chế số lượng và quy mô của đầu tư vì thu nhập còn lại của doanh nghiệp sẽ thấp. Để phát triển đầu tư thì Chính phủ phải có chính sách thuế phù hợp.

Dự đoán của các hãng kinh doanh về tình trạng của nền kinh tế trong tương lai. Vì đầu tư, bao gồm các khoản mà các hãng dự định bổ sung vào tài khoản cố định và hàng tồn kho (dự trữ) để sản xuất và bán trong tương lai dẫn đến nhu cầu đầu tư phụ thuộc rất lớn vào dự đoán của họ về tình hình kinh tế tăng trưởng đến mức độ nào trong tương lai.

 

Trong mô hình giản đơn này, vớ giả định giá cả không thay đổi dẫn đến lãi suất không thay đổi, thuế là đã cho, và đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng hay thu nhập. Giữa sản lượng hay thu nhập hiện thời và dự đoán của hãng kinh doanh không có mối quan hệ chặt chẽ nào. Vì vậy để đơn giản chúng ta giả định rằng đầu tư là một lượng không đổi, không phụ thuộc vào sản lượng và  thu nhập hiện thời.

KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net