Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

VAI TRÒ CỦA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN.

Phần trên đã nghiên cứu khái niệm và sự hình thành tỉ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối. Một câu hỏi được đặt ra là: Vì sao các Nhà nước lại quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối? Tỉ giá hối đoái có vai trò như thế nào trong việc xác định sản lượng, giá cả, việc làm? Để làm rõ vấn đề cán cân thanh toán nói chung.

Như đã biết, cán cân thương mại, hay xuất khẩu ròng được xác định theo công thức: NX = X - IM         (8.1)

Từ (8.1) ta thấy cán cân thương mại thặng dư khi xuất lớn hơn nhập (X>IM) và thâm hụt khi nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu (IM>X).

 

Tỉ giá hối đoái là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xuất khẩu ròng (NX).

 

Thật vậy: Tỉ giá hối đoái tác động đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường quốc tế. Một khi giá cả sản phẩm nội địa rẻ tương đối so với sản phẩm cùng loại trên thị trường thì khả năng cạnh tranh tăng lên, xuất khẩu do đó có xu hướng tăng lên.

Khả năng cạnh tranh (về giá cả) của một loại sản phẩm của một nước so với sản phẩm cùng loại sản xuất tại nước ngoài được xác định theo công thức: khả năng cạnh tranh: E. P0/P (8.2).

Trong đó:

P0 -Giá sản phẩm nước ngoài tính theo ngoại tệ (ví dụ đồng đô la).

 

P - Giá sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước tính theo đồng nội tệ (ví dụ đồng Việt Nam).

 

E - Tỉ giá hối đoái của đồng tiền nước ngoài tính theo đồng nội tệ (ví dụ tỉ giá đồng đô la tính theo tiền Việt Nam).

Với P và P0 không đổi, khi E tăng, E.P0 tăng. Giá của sản phẩm nước ngoài trở nên đắt tương đối so với giá sản phẩm trong nước. Giá sản phẩm trong nước trở nên rẻ tương đối so với giá sản phẩm nước ngoài. Sản phẩm trong nước do đó có khả năng cạnh tranh cao hơn. Xuất khẩu sẽ tăng nhập khẩu giảm đi ít ra là trong ngắn hạn.

Khả năng cạnh tranh còn gọi là tỉ giá hối đoái thực tế. Tỉ giá này phụ thuộc vào tỉ giá danh nghĩa (E) và mối quan hệ giữa giá cả tương đối giữa hai nước (P0/P).

Trong chương 2 chúng ta đã biết rằng tổng cầu trong điều kiện nền kinh tế mở bằng: AD = C + I + G + NX            (8.3)

Vậy khi NX tăng, tổng cầu sẽ tăng lên và sản lượng cân bằng cũng tăng lên và ngược lại.

 

Như vậy, sự thay đổi tỉ giá hối đoái danh nghĩa và do đó tỉ giá hối đoái thực tế sẽ tác động

đến cán cân thương mại (hay xuất khẩu ròng), do đó tác động đến sản lượng, việc làm, giá cả.

 

Hãy mở rộng tác động của tỷ giá hối đoái đối với cán cân thanh toán. Ở đây có mối quan hệ

giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái.

 

Khi lãi suất tăng lên, đồng nội tệ trở nên có giá trị hơn, tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ do đó tăng lên, trong điều kiện vốn vận động một cách tự do thì vốn nước ngoài sẽ tràn vào thị trường trong nước, giả định cán cân thương mại là cân bằng thì cán cân thanh toán sẽ có thặng dư. Ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái của đồng tiền trong nước giảm, cán cân thanh toán sẽ thâm hụt.

Như vậy, tỷ giá hối đoái là biến số rất quan trọng, tác động đến cán cân thương mại và cán cân thanh toán, do đó tác động đến sản lượng, việc làm cũng như sự cân bằng của nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy, một số nước trên thế giới vẫn còn duy trì chế độ tỷ giá hối đoái cố định, còn phần lớn các nước theo đuổi chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý nhằm giữ cho tỷ giá hối đoái chỉ biến động trong một phạm vi nhất định, để ổn định và phát triển nền kinh tế.

Phần tiếp theo sẽ nghiên cứu các hệ thống tỷ giá khác nhau trên thế giới.

KINH TẾ VĨ MÔ

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net