Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

DANH MỤC DẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Cũng như các nguồn vốn khác, quỹ BHXH có thể đầu tư phần nhàn rỗi vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nên có thể có lợi nhuận. Thông thường phần nhàn rỗi tương đối của quỹ BHXH được đầu tư và các lĩnh vực như : gửi ngân hàng ; mua các loại trái phiếu, tính phiếu của Nhà nước ; cho các tập đoàn kinh tế vay vốn ; trực tiếp liên doanh hoặc uỷ thác kinh doanh ; tư vấn bảo hiểm ; xây dựng cơ sở hạ tầng (cầu, đường ...) hoặc kinh doanh bất động sản (xây nhà ở cho người lao động tham gia BHXH thuê ...). Tuy vậy, danh mục đầu tư an toàn và có hiệu quả cũng còn tuỳ thuộc đặc điểm của nguồn quỹ BHXH.

Đối với các nguồn vốn ngắn hạn :

Các nguồn vốn ngắn hạn được dùng để chi trả cho các trợ cấp BHXH ngắn hạn. Các nguồn vốn ngắn hạn do phải chi trả ngay, nên thường có dự trữ không nhiều. Vì vậy, phần nhàn rỗi này đem ra đầu tư phải có tính lỏng cao và các hình thức đầu tư thường là trái phiếu, cổ phiếu, các loại kỳ phiếu ngân hàng với thời gian ngắn ; cho vay ngắn hạn và gửi tiền ở các ngân hàng để hưởng lãi suất tiền gửi.

- Trái phiếu : gồm các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu của các cơ quan hành chính địa phương, trái phiếu của các công ty.

Trái phiếu có khả năng trao đổi, nên việc thu hồi vốn nhanh, đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi ngắn hạn của quỹ BHXH. Hơn nữa, đối với quỹ BHXH, đầu tư vào trái phiếu cơ lợi hơn, đó là :

+ Người đầu tư biết được thu nhập dự kiến trong tương lai, nên có kế hoạch sử dụng để đảm bảo chi cho các trợ cấp BHXH ngắn hạn.

+ Mua trái phiếu cũng đáp ứng được nguyên tắc an toàn vốn cao, vì việc phát hành trái phiếu thường do những cơ quan có uy tín (Chính phủ, các tập đoàn kinh tế lớn ...) nên khả năng thanh toán là chắc chắn hơn so với các khoản cho vay khác.

Tuy nhiên, đầu tư vào trái phiếu cũng có những bất lợi, đó là :

+ Giá của trái phiếu biến động và chịu tác động lớn của lãi suât. Mặc khác, lãi suất trái phiếu là định trước, nên khi lãi suất thị trường tăng lên, người đầu tư sẽ bị thiệt hại, không được điều chỉnh lãi suất.

+ Mua trái phiếu, người đầu tư còn bị thiệt hai khi lạm phát tăng, thậm chí còn bị lãi suất thực âm. Do đó, trong một nền kinh tế có lạm phát cao hoặc có chu kỳ lạm phát, thì không nên đầu tư quỹ BHXH vào trái phiếu.

Cơ quan BHXH có thể mua các loại trái phiếu này để hưởng lãi suất. Việc lựa chọn loại trái phiếu và thời điểm mua trái phiếu tuỳ thuộc vào khoản nhàn rỗi của quỹ BHXH và lãi suất, cũng như tuỳ thuộc vào mức độ rủi ro của các loại trái phiếu nêu trên. Thông thường, độ rủi ro của trái phiếu Chính phủ là thấp nhất, nhưng lãi suất cũng thấp.

- Cổ phiếu :

Cổ phiếu mang lại thu nhập dưới dạng cổ tức, có thể tái đầu tư hoặc để nâng cao khả năng thanh toán cho quỹ BHXH. Cổ phiếu có nhiều loại, nhưng BHXH có thể đầu tư vào các loại cổ phiếu ưu đãi. Vì đây là loại cổ phiếu có cổ tức cố định hàng năm và được ưu tiên chia lãi trước, nên đảm bảo được nhu cầu thanh toán cho các trợ cấp BHXH ngắn hạn.

Đầu tư vào cổ phiếu, quỹ BHXH có được những lợi thế như :

+ Cổ phiếu có tính lỏng cao, người đầu tư có thể bán toàn bộ hoặc bán một phần cổ pohiếu trên thị trường chứng khoán thu hồi vốn nhanh, để đáp ứng nhu cầu thanh toán trợ cấp BHXH.

+ Cổ phiếu không chịu ảnh hưởng cảu thuế vì theo quy định cổ tức được miễn thuế, các công ty phát hành cổ phiếu đã nộp thuế thu nhập trước khi chia cổ tức.

Tuy nhiên, đầu tư cào cổ phiếu cũng có  những hạn chế, đó là :

+ Giá cổ phiếu thường không ổn định, phụ thuộc rất lớn vào thị trường chứng khoán. Vì vậy đây là lĩnh vực đầu tư nhiều rủi ro, nhưng bù lại, có thể đạt được lợi nhuận cao nếu có năng lực và kinh nghiệm đầu tư vào lĩnh vực này.

+ Mặt khác, nếu các công ty phát hành cổ phiếu kinh doanh gặp khó khăn, cổ phiếu sẽ không có lãi (không được chia cổ tức).

Đầu tư vào cổ phiếu chỉ có thể có hiệu quả khi thị trường chứng khoán phát triển, nền tài chính lành mạnh và thể chế tài chính minh bạch.

- Các loại kỳ phiếu ngân hàng với thời hạn ngắn :

Trong nền kinh tế thị trường, các ngân hàng thuộc các thành phần kinh tế, kể cả ngân hàng nước ngoài sẽ phát triển mạnh. Để thu hút vốn, các ngân hàng thường phát hành các loại kỳ phiếu, với các lại suất káhc nhau và với thời hạn káhc nhau. Quỹ BHXH có thể mua các loại kỳ phiếu vì cso lãi suất và có độ rủi ro thấp. Tuy nhiên, hạn chế của lĩnh vực đầu tư này là không phải khi nào thời điểm phát hành kỳ phiếu của các ngân hàng cũng phù hợp với thời điểm quỹ BHXH có khoản nhàn rỗi nhiều.

- Cho vay và gửi tiền tại các ngan hàng để hưởng lãi suất :

Đây là loại đầu tư thông dụng nhất, đặc biệt là tại những quốc gia thị trường chứng khoán chưa phát triển hoặc môi trường đầu tư chưa thuận lợi. Quỹ BHXH có thể cho các doanh nghiệp lớn vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu vốn tại các thời điểm mở rộng đầu tư của họ. Trong trường hợp này, quỹ BHXH có thể thu được lợi nhuận cao nếu đầu tư đúng chỗ, khả năng an toàn của vốn cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh ạnh tranh giữa các ngân hàng, quỹ BHXH sẽ gặp khó khăn khi tmf kiếm đối tắc cho vay phù hợp.

Gửi tiền vào các ngân hàng để hưởng lãi suất là hình thức đơn giản n hất và có thể biết trước được thu nhập trong tương lai cảu phần đầu tư. Mức độ an toàn của hạot động đầu tư này cũng khá cao, vì cơ quan BHXH có thể nắm được những thông tin khá đầy đủ về năng lực của các ngân hàng. Hơn nữa, hoạt động của các tổ chức ngân hàng thường được Nhà nước giám sát rất chặt chẽ, nhất là khả năng thanh toán của họ cao. Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động ngân hàng, tiền gửi vào ngân hàng không tránh khỏi những rủi ro chung như lạm phát, bất ổn về lãi suất,...

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ KINH TẾ BẢO HIỂM

CHƯƠNG 2 BẢO HIỂM XÃ HỘI

CHƯƠNG 3: BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KINH TẾ BẢO HIỂM

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net