Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

ĐẦU TƯ TANG TRƯỞNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

- Khái niệm :

         Đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH là quá trình sử dụng bộ phần nhàn rỗi tương đối của quỹ BHXH vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, nhằm bảo toàn giá trị gốc và tăng thêm giá trị so với giá trị gốc, góp phần đáp ứng nhu cầu chi trả các trợ cấp BHXH hiện tại, tương lai và các chi phí khác có liên quan đến BHXH.

- Những yêu cầu chủ yếu đối với hoạt động đầu tư của quỹ BHXH :

            Một là, Quỹ BHXH trước hết là một quỹ tài chính, vì vậy như mọi quỹ tài chính khác, nó cần được bảo toàn giá trị trước những biến động kinh tế (bù đắp được yếu tố lạm phát và phải được tăng trưởng). Trong nền kinh tế thị trường, thị trường tài chính luôn biến động, sự tăng, giảm giác ác loại tài sản tài chính xảy ra thường xuyên và giá trị của tiền tệ cũng hay biến động. Vì vậy, quỹ BHXH cần phải được đầu tư để chống lại « sự hao mòn về giá trị » ...

Hai là, quỹ BHXH là quỹ để chi dùng dài hạn và chủ yếu chi cho tương lai. Vì vậy, mức phí đóng góp hiện tại đã được các nhà quản lý tính toán dự liệu đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả trong tương lai, với yêu cầu bảo đảm lãi suất thực tế và khả năng đầu tư hiệu quả. Do đó, dù muốn hay không, quỹ BHXH phải được tăng trưởng mới đáp ứng được yêu cầu này.

Ba là, quỹ BHXH được hình thành với mục đích góp phần đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng BHXH cả trong hiện tại và tương lai. Theo quy luật phát triển, mức sống của dân cư ngày càng tăng, cho nên nhu cầu về BHXH cũng tăng lên. Nếu quỹ BHXH không được đầu tư tăng trưởng thì mục tiêu hoạt động của quỹ cũng sẽ không được thực hiện, đời sống và lợi ích của người thụ hưởng sẽ bị ảnh hưởng.

Bốn là, Trong tiến trình cạnh tranh để phát triển, các quốc gia đều phải ưu tiên những dự án đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và vì vậy, nhu cầu về vốn rất lớn. Trong khi đó quỹ BHXH do đặc điểm tự thân, luôn có một lượng nhàn rỗi lớn, luân phiên. Do đó, việc đưa phần nhàn rỗi của quỹ BHXH vào đầu tư là một yêu cầu rất lớn và phải bảo đảm sinh lời. Như vậy, đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH không chỉ mang lại lợi ích cho quỹ, cho hệ thống BHXH mà còn là lợi ích chung của nền kinh tế.

 Nguyên tắc đầu tư :

Trong nền kinh tế thị trường, quỹ BHXH được hình thành chủ yếu dựa trên sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, bao gồm người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước trong một số trường hợp. Ngoài những đóng góp trên, quỹ BHXH còn có các nguồn thu tức các hoạt động đầu tư, từ các khoản nộp phạt của các cơ quan/doanh nghiệp, từ hỗ trợ của tổ chức quốc tế (nếu có) và các khoản thu khác.

Mục tiêu sử dụng quỹ BHXH để chi trả các trợ cấp BHXH và các chi phí cho các hoạt động của hệ thống BHXH. Tuy nhiên, do tính đặc thù, các chi phí BHXH phát sinh không đồng đều và dàn trải theo thời gian, theo không gian, đặc biệt là các chi phí cho các trợ cấp dài hạn. Vì vậy, quỹ BHXH luôn có một lượng « nhàn rỗi tương đối chưa dùng đến, cần được đưa vào thị trường tài chính, để bảo toàn và tăng trưởng giá trị. Cũng do tính đặc thù, việc đầu tư cuả quỹ BHXH không thể giống như việc sử dụng các quỹ kinh doanh khác, mà phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau :

Nguyên tắc an toàn

Quỹ BHXH chủ yếu được sử dụng để chi trả các trợ cấp BHXH cho người lao động khi phát sinh nhu cầu. Các nhu cầu này cuả người lao động phát sinh thường không có giới hạn và dự định trước cả về thời gian và không gian. Với đặc điểm đó, quỹ BHXH phải luôn tồn tích một lượng tiền cần thiết để đáp ứng. Vì vậy, nguyên tắc hàng đầu của hoạt động đầu tư quỹ BHXH là phải đảm bảo an toàn để đảm bảo lợi ích của hàng triệu người lao động tham gia BHXH. Nói cách khác, quỹ BHXH phải được đầu tư vào những khu vực, những lĩnh vực ít bị rủi ro nhất. Để tránh được những rủi ro khi đầu tư, một mặt Nhà nước phải có những chính sách đầu tư và cơ chế giám sát đầu tư chặt chẽ (quy định tỷ lệ được đầu tư, chỉ định lĩnh vực đầu tư, bảo hộ quá trình đầu tư ...). Mặt khác, phải có đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ giỏi về các hoạt động đầu tư, có khả năng đánh giá, xác định được xác suất rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đầu tư.

Có lãi

Dưới giác độ kinh tế, bất kỳ hoạt động đàu tư nào cũng phải có lãi, tức là phải thu được lợi nhuận, sau khi đã trừ đi các chi phí đầu tư. Mặ dù mục tiêu hoạt động của quỹ BHXH là phi lợi nhuận, nhưng để đảm bảo cho quỹ BHXH có độ an toàn cao, có thể chi tr ả cho người thụ hưởng không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai, thì quỹ không những phải bảo toàn được giá trị mà còn phải tăng trưởng mới đáp ứng được yêu cầu này. Lợi nhuận  thu được từ các hoạt động đầu tư phải được tiếp tục tái đầu tư và một phần để bù đắp những tăng thêm của các chi phí BHXH. Để hoạt động đầu tư có được lợi nhuận, các nhà dầu tư BHXH phải cân nhắc, đánh giá cẩn thận các dự án định đầu tư, phân tích những rủi ro có thể gặp phải để hạn chế thiệt hại có thẻ xảy ra, hoặc quyết định có tiếp tục đầu tư nữa hay không.

Thuận tiện khi thu hồi vốn (khả năng thanh toán)

Mọi hoạt động chi trả trợ cấp BHXH mặc dù phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, liên quan đến các rủi ro xã hội và các sự kiện được bảo hiểm với những quy mô và mức độ khác nhau, nhưng nhìn chung, diễn ra thường xuyên. Vì vậy quỹ BHXH phải đảm bảo khả năng thanh toán cao nhất cho các đối tượng thụ hưởng. Do đó, một trong những nguyên tắc được đặt ra là, phần đầu tư của quỹ phải có khả năng thanh khoản cao, nói cách khác, các khoản đầu tư phải hoàn toàn được chủ động và thuận tiện nếu phải thu hồi vốn. Do đó khi đầu tư, quỹ BHXH phải thực hiện một trong những tiêu chuẩn lựa chọn tài sản đầu tư, đó là tính lỏng cao, tức là có khả năng chuyển từ tài sản đầu tư sang tài sản thanh toán nhanh và không phải chịu những phí tổn lớn.

Phục vụ cho lợi ích công cộng.

Hoạt động BHXH nói chung và hoạt động của quỹ BHXH nói riêng là thực hiện một trong những chính sách xã hội lớn của quốc gia, nhằm mục tiêu an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do vậy, việc đầu tư phần nhàn rỗi của quỹ BHXH không chỉ thần tuý là lợi ích kinh tế mà còn có tính xã hội rất cao. Các dự án đầu tư phải phục vụ trước hết là lợi ích công cộng khác, phục vụ gián tiếp người lao động, như tạo việc làm, cải thiện nhà ở, cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của dân cư ... Chính vì vậy, khi lập các dự án đầu tư, các nhà đầu tư BHXH phải tuân thủ hài hoà hai mục tiêu là lợi nhuận và lợi ích công cộng.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ KINH TẾ BẢO HIỂM

CHƯƠNG 2 BẢO HIỂM XÃ HỘI

CHƯƠNG 3: BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KINH TẾ BẢO HIỂM

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net