Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

CÁC LOẠI KIỂM TOÁN

Kiểm toán có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Trong đó, phổ biến là phân loại theo hai tiêu chí: theo đối tượng kiểm toán và theo chủ thể kiểm toán.

Nếu phân loại theo đối tượng, được chia thành: Kiểm toán tài chính,

kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động.

Nếu phân loại theo chủ thể kiểm toán, được chia thành: Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

Phân loại theo đối tượng kiểm toán

Kiểm toán tài chính (Financial audit)

Là sự kiểm tra và trình bày ý kiến nhận xét về những Bản khai tài chính

của một đơn vị. Trong đó, bản khai tài chính gồm:

+ Báo cáo tài chính: Là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và

chế độ kế toán hiện hành.

+Bảng kê khai tài chính có tính pháp lý khác: Bảng kê khai tài sản cá

nhân, bảng kê khai tài sản đặc biệt.

Mục tiêu của kiểm toán tài chính nhằm xác định tính trung thực, hợp lý và

hợp pháp của các bảng khai tài chính.

+ Tính trung thực : Thông tin tài chính và tài lệi u kế toán phản ánh đúng

sự thật nội dung, bản chất và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

+ Tính hợp lý : Thông tin tài chính và tài lệiu kế toán có phản ánh trung thực, cần thiết và phù hợp về không gian, thời gian và sự kiện được nhiều người thừa nhận.

+ Tính hợp pháp: Báo cáo tài chính có phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn

mực kế toán và các yêu cầu của pháp luật hay không

Loại hình kiểm toán này sử dụng tương đối bài bản các phương pháp của

kiểm toán, bao gồm:

+ Phương pháp chứng từ : Kiểm toán cân đối; kiểm đối chiếu trực tiếp; đối chiếu lôgic

+ Phương pháp kểim toán ngo ài chứng từ: Kiểm kê, điều tra, thực nghiệm.

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI DUNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 6 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net