Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

CHỨNG TỪ KIỂM TOÁN VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Chứng từ kiểm toán

Chứng từ kiểm toán là nguồn tư liệu sẵn có cung cấp cho kiểm toán viên

* Phân loại:

Chứng từ kế toán là các tài liệu kế toán:

+ Chứng từ kế toán

+ Các bảng kê và bảng tổng hợp chứng từ gốc

+ Các sổ tổng hợp và chi tiết kế toán

+ Các bảng cân đối – tổng hợp kế toán

Chứng từ kế toán là các tài liệu khác:

+ Các tài liệu hạch toán ban đầu (phiếu theo dõi lao động…)

+ Biên bản xử lý vi phạm hợp đồng và vi phạm khác

+ Các đơn từ khiếu tố

Chứng từ kiểm toán là sự hiện diện của đối tượng kiểm toán với hình thức vật chất cụ thể của thông tin. Chứng từ kiểm toán vừa là cơ sở hoạch định nội dung, mục tiêu kiểm toán vừa là minh chứng bằng văn bản các hoạt động, các nghiệp vụ trong đơn vị.

Bằng chứng kiểm toán (Chuẩn mực 500 – 29/12/2000)

Bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên thu thập được, liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này, kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình.

Vậy bằng chứng kiểm toán là chính là cơ sở hình thành kết luận kiểm toán. Kiểm toán viên phải xác định số lượng bằng chứng thích hợp cần tập hợp vì chi phí thu thập, đánh giá tất cả các bằng chứng sẵn có rất cao.

Các loại bằng chứng kiểm toán

Phân loại theo nguồn gốc:

+ Bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên khai thác và phát hiện, bằng cách kiểm kê thực tế, thẩm tra, phỏng vấn…

+ Bằng chứng kiểm toán do khách hàng (đơn vị được kiểm toán) cung cấp như các chứng từ, hoá đơn, các ghi chép kế toán, Báo cáo tài chính… Loại bằng chứng này được sử dụng rộng rãi trong mọi cuộc kiểm toán vì sẵn có, chi phí thu thập thấp. Bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn bán hàng,…

+ Bằng chứng kiểm toán do bên thứ ba cung cấp: Số liệu thống kê chuyên

ngành, chứng từ, hoá đơn bên ngoài…

Phân loại theo loại hình:

+ Các chứng từ kế toán

+ Các ghi chép kế toán và ghi chép khác.

+ Các tài liệu kiểm kê thực tế: Biên bản kiểm kê tài sản cố định, hàng hoá, nguyên vật liệu tồn kho.

+ Văn bản, báo cáo của bên thứ ba: Bảng sao kê Ngân hàng, giấy báo số dư tiền gửi, xác nhận của nhà cung cấp, khách hàng.

+ Báo cáo tài chính

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI DUNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 6 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net