Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

GIAN LẬN VÀ SAI SÓT

 

Khái niệm về gian lận và sai sót, mối quan hệ giữa gian lận và sai sót.

Khái niệm gian lận và sai sót (Chuẩn mực số 240–21/12/2001; IAG 11)

- Gian lận: Là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Biểu hiện của gian lận: Tất cả các hành vi này đều bị nghiêm cấm trong

Pháp lệnh kế toán và thống kê.

+ Xuyên t ạc, làm gải chứng từ, tài liệu liên quan đến đến Báo cáo tài chính

+ Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch Báo cáo tài chính. Ví dụ

như chữa số tiền ở Phiếu chi từ 4 triệu thành 4,5 triệu; ghi giảm thu.

+ Biển thủ tài sản

+ Che dấu hoặc cố ý bỏ sót thông t in, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch Báo cáo Tài chính. Ví dụ như tạo ra lỗ giả bằng cách che dấu doanh thu, lập dự phòng quá cao, tạo ra lãi giả bằng cách dấu bớt chi phí.

+ Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật

+ Cố ý áp dụng sai các các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính

+ Cố ý tính toán sai về số học.

- Sai sót: Là những lỗi không cố ý ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính như:

+ Lỗi về tính toán số học hoặc ghi chép sai.

+ Bỏ sót hoặc hiểu sai, làm sai các khoản mục, các nghiệp vụ kinh tế.

+ Áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính nhưng không c ố ý.

Mối quan hệ giữa gian lận và sai sót:

Giống nhau:

+ Đều là những hành vi sai phạm làm lệch lạc thông tin. Vì yêu cầu của

kế thông tin kế toán là: trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu…

+ Gian lận và sai sót do ai gây ra thì trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc người quản lý.

Khác nhau:

Tiêu thức

Gian lận

Sai sót

 

Ý thức thực hiện

 

Cố ý thực hiện vì mục đích tư lợi

Vô ý thức, không có chủ ý,

do năng lực hoặc thiếu cẩn

trọng

 

Mức độ tinh vi

Tính toán kỹ lưỡng, che dấu tinh vi nên khó phát hiện

 

Dễ phát hiện

Tính trọng yếu

(tầm quan trọng của

thông tin)

 

Luôn trọng yếu

 

Tuỳ thuộc vào quy mô, tính

chất, tần suất.

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI DUNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 6 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net