Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

RỦI RO KIỂM SOÁT THƯỜNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO KHI:

+ Hhệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp không được áp dụng đúng.

+ Sự áp dụng của hhệ thống kế toán và hhệ thống kiểm soát nội bộ được xem là không đủ.

Rủi ro kiểm soát được đánh giá thấp khi: Hhệ thống kiểm soát nội bộ được

thiết kế và vận hành hữu hiệu.

* Rủi ro kiểm soát xuất hiện do những hạn chế cố hữu của Hệ thống kiểm soát nội bộ. Đó là:

+Yêu cầu của quản lý: Chi phí cho kiểm soát phải nhỏ hơn những tổn thất do sai phạm gây ra.

+ Việc kiểm tra có thể bị phá vỡ do có sự thông đồng với bên ngoài hoặc với nhân viên trong đơn vị.

+ Các thành viên trong Ban lãnhđạo đơn vị có gian lận và vi phạm quy chế.

+ Các thủ tục và biện pháp kiểm soát trở nên lỗi thời.

Để hiểu biết về hhệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên phải dựa

Kinh nghiệm và sự hiểu biết trước đây của mình về lĩnh vực hoạt động và về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của đơn vị.

Nội dung và kết quả trao đổi với ban Giám đốc, với các phòng ban và đối chiếu các tài liệu liên quan.

Kiểm tra, xem xét các tài liệu do Hhệ thống kiểm soát nội bộ cung cấp.

- Quan sát các hoạt động của đơn vị: Tổ chức hhệ thống kế toán, quản lý ngân sách, quá trình xử lý các nghiệp vụ kinh tế, giao dịch giữa các   bộ phận trong đơn vị.

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI DUNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 6 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net