Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

KIỂM TOÁN THỰC NGHIỆM

Khái niệm

Thực nghiệm là phương pháp kiểm toán nhằm xác minh cho đối tượng kiểm toán bằng cách nghiên cứu, phân tích từng yếu tố cấu thành của một tài sản, một quá trình đã có, đã diễn ra và cần xác minh lại.

Ví dụ:

Để xác minh lại hao phí hoặc kết quả sản xuấn có thể phải làm thử lại một mẻ hàng để khẳng định rõ những điều nghi vấn như mức hao phí nguyên vật liệu…

Cơ sở hình thành: Dựa vào mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng

Phương pháp kỹ thuật áp dụng: Phương pháp dự báo, dự đoán

Đối tượng kiểm toán: là thực trạng tài sản tài liệu

Điều tra

Khái niệm: Điều tra là phương pháp xác định lại một tài liệu hoặc một thực trạng để đi đến những quyết định hay kết luận kiểm toán. Điều tra được sử dụng rất rộng rãi trong kiểm toán.

Điều tra được sử dụng để:

Tìm hiểu khách thể kiểm toán (nói chung) hay làm quen với khách hàng (của kiểm toán độc lập). Có thể tìm hiểu trực tiếp hoặc qua các kiểm toán viên tiền nhiệm hoặc gửi phiếu điều tra phỏng vấn. Đây là bước điều tra sơ bộ nhằm đưa ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận thư mời  kiểm toán của khách hàng (đối với kiểm toán độc lập) hoặc lập kế hoạch kiểm toán (đối với kiểm toán nhà nước).

Tiếp cận với các bên có liên quan, dò hỏi, phỏng vẫn, thu lượm và tích luỹ dữ liệu, loại dần và thu gọn đối tượng xác minh cho những vấn đề kiểm toán.

Xác minh bằng văn bản qua thư xác nhận của các bên có liên quan.

Chọn mẫu hoặc chọn điển hình các đối tượng kiểm toán, xác minh làm rõ các vấn đề cần kiểm toán.

Các phương pháp: Quan sát, phỏng vấn, và xác nhận.

Quan sát: Sử dụng để điều tra sự vận hành của hệ thống nội  bộ, phương pháp này phụ thuộc nhiều vào trình độ của người thực hiện. Quan sát chỉ sử dụng khi mới tiếp cận với đối tượng kiểm toán, chỉ cho kết quả khái quát.

Phỏng vấn: Là đưa ra những câu hỏi và thu thập các câu trả lời. Yêu

cầu các câu hỏi phải phù hợp với người được hỏi và phù hợp với nội dung kiểm

toán.

Có hai loại câu hỏi: Đóng và mở, nên sử dụng câu hỏi đóng. Câu hỏi phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Một câu hỏi phải hỏi 2 người trở lên, nếu có mâu thuẫn phải mở rộng phạm vi phỏng vấn.

Xác nhận:

+ Xác nhận mở: Yêu cầu cung cấp thông tin mà không cần minh chứng cho thông tin đó.

+ Xác nhận đóng: Yêu cầu minh chứng cho thông tin đó là đúng hay sai. Có hai loại:  Xác nhận đóng khẳng định: Thông tin dù đúng hay sai đều phải phúc đáp lại;  Xác nhận đóng phủ định: Thông tin gửi đi sai mới cần phúc đáp lại (phải có độ tin cậy với người được hỏi).

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI DUNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 6 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net