Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

KẾ TOÁN  NHẬP XUẤT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ

Tài khoản sử dụng: TK 152 và TK 153

Để hạch toán kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán sử dụng tài khoản 152 – Nguyên liệu, Vật liệu

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị các loại nguyên vật liệu trong kho của đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nội dung và kết cấu: Bên Nợ:

Trị giá thực tế nguyên vật liệu do nhập qua kho.

Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho từ nguồn khác.

Trị giá thực tế nguyên vật liệu thừa khi kiểm kê.

Bên Có:

Trị giá thực tế nguyên vật liệu giảm do xuất dùng cho các hoạt động.

Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho khác.

Trị giá thực tế nguyên vật liệu thiếu khi kiểm kê

Số dư Nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho (đầu kỳ, cuối kỳ) trong đơn vị.

Để hạch toán kế toán tổng hợp nhập xuất công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ.

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị các loại công cụ, dụng cụ trong kho của đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nội dung và kết cấu:

Bên Nợ:

Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ tăng do nhập qua kho.

Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ nhập kho từ nguồn khác.

Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ thừa khi kiểm kê.

Bên Có:

Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ giảm do xuất dùng cho các hoạt động.

Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ xuất kho khác.

Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ thiếu khi kiểm kê

Số dư Nợ: Trị giá thực tế công cụ, dụng cụ tồn kho (đầu kỳ, cuối kỳ) trong đơn vị.

TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng: Phản ánh giá trị thực tế mỗi loại dụng cụ đã xuất sử dụng nhưng chưa báo hỏng, báo mất.

Đây là những dụng cụ có giá trị tương đối lớn, có thời gian sử dụng lâu dài cần được quản lý chặt chẽ từ khi xuất dùng cho đến khi báo hỏng. Mỗi loại dụng cụ lâu bền

Đang sử dụng phải được kế toán ghi chi tiết theo các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền cho từng địa chỉ sử dụng.

Nội dung và kết cấu tài khoản 005

Bên Nợ: giá trị dụng cụ lâu bền xuất ra sử dụng.

Bên Có: giá trị dụng cụ lâu bền giảm do báo hỏng, mất hoặc do các nguyên nhân khác.

Số dư bên Nợ: giá trị dụng cụ lâu bền hiện đang sử dụng tại đơn vị.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

CHƯƠNG 3.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

CHƯƠNG 6.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net