Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Một số qui định chung:

Hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ được áp dụng cho những đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên và các đơn vị khác theo qui định của pháp luật, mà không áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp mà kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ và các đơn vị hành chính Nhà nước do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên.

Đối với chứng khoán đầu tư dài hạn

Giá thực tế ghi sổ gồm giá mua + (cộng) các chi phí thu mua như chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí ngân hàng (nếu có)

Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi chứng khoán theo kỳ hạn, mệnh giá, giá mua và đối tác đầu tư.

Tính toán và thanh toán kịp thời lãi chứng khoán khi đến hạn, giá trị khi chuyển nhượng chứng khoán.

Đối với trái phiếu dài hạn: là những chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nước hoặc doanh nghiệp phát hành, gồm:

+Trái phiếu Chính phủ, là những chứng chỉ vay nợ của Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành dưới hình thức: tín phiếu KB, trái phiếu KB, trái phiếu công trình, trái phiếu

xây dựng Tổ quốc.

+ Trái phiếu địa phương, là những chứng chỉ vay nợ của UBND Tỉnh, thành.

+ Trái phiếu công ty: là những chứng chỉ vay nợ do doanh nghiệp phát hành.

Lãi suất của trái phiếu có thể là lãi suất cố định, có thể là lãi suất qua đấu thầu.

Đối với các khoản đầu tư góp vốn:

Giá trị vốn góp phải được các bên tham gia liên doanh, liên kết thống nhất chấp thuận

Chênh lệch giá ghi sổ với giá trị được chấp thuận khi góp vốn bằng Tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa được ghi vào TK 631 hoặc TK 531.

Khoản thiệt hại do thu hồi không đủ vốn góp sẽ được ghi vào khoản lỗ trên TK 631.

Khoản lợi nhuận từ hoạt động đầu tư dài hạn về góp vốn sẽ ghi vào TK 531

Tài khoản 221- Đầu tư tài chính dài hạn

Bên Nợ:

Giá gốc các loại chứng khoán đầu tư dài hạn tăng

Tăng các khoản vốn góp

Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác tăng

Bên Có:

Giá gốc các loại chứng khoán đầu tư dài hạn giảm

Số vốn góp đã thu hồi

Số thiệt hại do không thu hồi đủ vốn góp

Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác giảm

Số dư bên Nợ:

Giá gốc các loại chứng khoán đầu tư dài hạn hiện có lúc cuối kỳ

Số vốn góp hiện còn cuối kỳ

- Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác hiện có

TK 221 có 3 TK cấp 2, gồm:

TK 2211: Đầu tư chứng khoán dài hạn

TK 2212: Vốn góp

TK 2213: Đầu tư tài chính dài hạn khác

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

CHƯƠNG 3.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

CHƯƠNG 6.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net