Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

Kế toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Đối với tài sản cố định do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách

A/ ghi giảm tscđ đã thanh lý, nhượng bán: nợ TK 214

Nợ TK 466

Có TK 211, 213

B/ số chi về thanh lý, nhượng bán tscđ phát sinh, ghi: nợ TK 511 (5118)

Có TK 111, 112, 331...

C/ số thu về thanh lý, nhượng bán tscđ phát sinh, ghi: nợ TK 111, 112, 152

Có TK 511 (5118)

D/ kết chuyển chênh lệch thu > chi về thanh lý, nhượng bán tscđ theo qui định của chế độ tài chính vào các TK liên quan, ghi:

Nợ TK 511 (5118)

Có TK 333, 342, 461, 431 (4314),

E/ kết chuyển chênh lệch thu < chi về thanh lý, nhượng bán tscđ theo qui định của chế độ tài chính vào các TK liên quan, ghi:

Nợ TK 661, 662

Có TK 511 (5118)

Đối với tài sản cố định thuộc nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh

A/ ghi giảm tscđ đã thanh lý, nhượng bán: nợ TK 214

Nợ TK 511 (5118) phần nguyên giá còn lại

Có TK 211, 213

B/ số chi về thanh lý, nhượng bán tscđ phát sinh, ghi: nợ TK 511 (5118)

Có TK 111, 112, 331...

C/ số thu về thanh lý, nhượng bán tscđ phát sinh, ghi: nợ TK 111, 112, 152, 311

Có TK 511 (5118) có 333 (3331)

D/ kết chuyển chênh lệch thu > chi về thanh lý, nhượng bán tscđ, ghi: nợ TK 511 (5118)

Có TK 421 (4212- chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất, kinh doanh) e/ kết chuyển chênh lệch thu < chi về thanh lý, nhượng bán tscđ, ghi:

Nợ TK 421 (4212- chênh lệch thu chi sản xuất, kinh doanh) có TK 511 (5118)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

CHƯƠNG 3.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

CHƯƠNG 6.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net