Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

Sổ chi tiết doanh thu năm x

 

Bộ.......m

Đơn vị....thg

Mẫu sổ s51-h (ban hành theo qđ số 19/2006/qđ/btc ngày 30/3/2006 của bộ trưởng btc

Sổ chi tiết doanh thu năm x

 

Loại hoạt động: chế biến

Tên sản phẩm: b tháng n

 

Ngày tháng ghi

Sổ

 

Chứng từ

 

Diễn giải

 

Doanh thu

Các

Khoản giảm

Trừ

Doanh thu

Số

Lượng

Đơn

Giá

Thành

Tiền

Số hiệu

Ngày

A

B

C

S

1

2

3

4

 

 

 

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

Sps trong tháng n

 

 

 

 

04

Bk1

04

Xuất bán tại kho

1.800

10

18.000

 

10

Hđ13

05

Xuất bán tại xưởng

2.000

10

19.000

 

15

Bk2

15

Xuất bán tại kho

2.500

10

25.000

 

20

Bk3

20

Xuất bán tại xưởng

1.500

10

14.250

 

25

Bk4

25

Xuất bán tại kho

2.100

10

21.000

 

30

Bk5

30

Xuất bán tại kho

3.000

10

30.000

 

30

Hd14

30

Nhập lại hàng bán

200

10

 

2.000

 

 

 

Cộng

13.100

 

127.250

2.000

 

 

 

Sổ này có ,,,,, 30 trang, đánh số từ 01 đến trang 30

Ngày mở sổ...... 01/01/n

Ngày... ..... Tháng... Năm x

Kế toán trưởng

Người ghi sổ

Thủtrưởng đơn vị

 

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên, đóng dấu)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

CHƯƠNG 3.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

CHƯƠNG 6.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net