Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán các khoản thu trong đơn vị hcsn

Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh, thu theo đơn đặt hàng của nhà nước, thu phí, lệ phí, thu viện trợ... Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tài khoản 511 - các khoản thu

Kế toán sử dụng TK 511 - các khoản thu, dùng để phản ánh tất cả các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các khoản thu khỏc theo chế độ quy định và được phép của

Đối với các khoản thu sự nghiệp, thu phí và lệ phí

Khi phát sinh các thu phí và lệ phí nợ TK 111, 112, 3118

Có TK 511 (5111)

Đơn vị thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà nước

Khi khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu, xác định đơn giá thanh toán và khối lượng thực tế được nghiệm thu thanh toán theo từng đơn đặt hàng của nhà nước, ghi:

Thu về lãi tiền gửi, cho vay thuộc vốn các chương trình, dự án

Thu về lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn thuộc các chương trỡnh, dự án viện trợ không hoàn lại phát sinh, ghi:

Nợ TK 111, 112

Các đơn vị có các khoản thu sự nghiệp và các khoản thu khác

Khi thu được tiền về các khoản thu sự nghiệp và các khoản thu khác của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 511 (5118)

Kế toán thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Đối với tài sản cố định do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách

A/ ghi giảm tscđ đã thanh lý, nhượng bán: nợ TK 214

Nợ TK 466

Có TK 211, 213

Kế toán các khoản thu tài sản

Kế toán các khoản thu về giá trị còn lại của tscđ (thuộc nguồn vốn nsnn) và ccdc, đang sử dụng phát hiện thiếu, chờ xử lý

Kế toán nguyên liệu, vật liệu, ccdc không sử dụng

Đối với nguyên liệu, vật liệu, ccdc đã quyết toán từ những năm trước, khi xuất kho, ghi:

Nợ TK 337 (3371) có TK 152

Có TK 153

Kế toán thu chưa qua ngân sách

Nội dung các khoản thu chưa qua ngân sách

Khoản tiền, hàng viện trợ đã tiếp nhận chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi nsnn

Khoản phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách nhà nước được để lại sử dụng nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi nsnn

Kế toán thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

Thu hoạt động sxkd, cung ứng dịch vụ bao gồm các khoản thu từ bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tùy theo chức năng của đơn vị sự nghiệp.

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

Khi tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho bên ngoài

+ khi xuất sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Nợ TK 531

Có TK 155, 631

Sổ chi tiết doanh thu năm x

Kế toán các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản

Tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản được dùng để kế toán những tài sản tuy hiện có trong các đơn vị hcsn nhưng là do đi thuê ngoài để hoạt động, do nhận vật tư, hàng hóa để giữ hộ, để gia công.

Bài toán hạch toán các khoản thu phí và lệ phí - TK. 5111

Bài toán hạch toán các khoản thu theo đơn đặt hàng của nhà nước - TK. 5112    

Bài toán hạch toán các khoản thu sự nghiệp khác - TK. 5118

Bài toán hạch toán các khoản thu hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ - TK 531

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

CHƯƠNG 3.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

CHƯƠNG 6.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net