Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
  Hot Line: 0908 491 408 Hot Line: 0908 799 468
MẪU PHÒNG KHÁCH MẪU PHÒNG NGỦ MẪU NHÀ BẾP MẪU NHÀ PHỐ MẪU BIỆT THỰ

TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH – FINANCIAL LEVERAGE RATIOS

Tỷ số đòn bẩy tài chính đánh giá mức độ mà một công ty tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình bằng vốn vay. Khi một công ty vay tiền, công ty luôn phải thực hiện một chuỗi thanh toán cố định. Vì các cổ đông chỉ nhận được những gì còn lại sau khi chi trả cho chủ nợ, nợ vay được xem là tạo ra đòn bẩy. Trong thời kỳ khó khăn, các công ty có đòn bẩy tài chính cao có khả năng không trả được nợ. Vì thế khi công ty muốn vay tiền, ngân hàng sẽ đánh giá xem công ty có vay quá nhiều hay không? Ngân hàng cũng xét xem công ty có duy trì nợ vay của mình trong hạn mức cho phép không?

Các nhà cung cấp tín dụng căn cứ vào tỷ số đòn bẩy tài chính để ấn định mức lãi suất cho vay đối với công ty (vì công ty càng có nhiều nợ vay, rủi ro về mặt tài chính càng lớn). Ở các nước phát triển, người ta đánh giá được đổ rủi ro này và tính vào lãi suất cho vay. Điều đó có nghĩa là công ty càng vay nhiều thì lãi suất càng cao.

Đối với công ty, tỷ số đòn bẩy tài chính sẽ giúp nhà quản trị tài chính lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý nhất cho công ty mình. Qua tỷ số đòn bẩy tài chính nhà

đầu tư thấy được rủi ro về tài chính của công ty từ đó dẫn đến quyết định đầu tư của mình. Các tỷ số đòn bẩy thông thường là:

Tỷ số nợ trên tài sản – Dept ratio: Tỷ số này cho thấy bao nhiêu phần trăm

tài sản của công ty được tài trợ bằng vốn vay.

Tỷ số nợ= Tổng nợ/ Tổng tài sản

Tổng nợ: bao gồm toàn bộ khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm lập báo cáo tài chính gồm: các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ dài hạn do đi vay hay phát hành trái phiếu dài hạn. Tổng tài sản: toàn bộ tài sản của công ty tại

thời điểm lập báo cáo.

Tỷ số nợ trên tài sản của công ty BKBH năm 2005 = 81.089.225.534 / 177.859.999.907 = 0,456 = 45,6%

Điều này cho thấy 45,60% tài sản của công ty BKBH được tài trợ bằng nguồn vốn vay.

Lưu ý rằng tỷ số này sử dụng giá sổ sách chứ không phải giá thị trường. Giá thị trường của công ty cuối cùng xác định các chủ nợ có thu hồi được tiền của họ không? Vì thế, các nhà phân tích phải xem mệnh giá của các khoản nợ như một phần của tổng giá thị trường của nợ và vốn cổ phần. Lý do chính để các kế toán viên làm như thế là bởi vì giá thị trường không có sẵn. Có phải như thế không? Có lẽ là không. Giá thị trường bao gồm giá trị tài sản cố định vô hình thể hiện trong chi phí nghiên cứu và phát triển, quảng cáo,… Những tài sản này thông thường không sẵn sàng để bán và nếu công ty rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính thì tất cả giá trị này sẽ biến mất.

Có thể vì một lý do nào đó việc các kế toán viên bỏ qua tài sản cố định vô hình lại tốt cho công ty như khi người cho vay yêu cầu người đi vay không được phép dùng tỷ số nợ theo sổ sách để tăng các hạn mức vay.

CHƯƠNG  1 TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG  2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

CHƯƠ NG 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

CHƯƠ NG  4 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

CHƯƠ NG 5 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG  6 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net