Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH

Chỉ số hoàn thành kế hoạch giá thành

Đối với một loại sản phẩm

Công thức:trong đó:

Iz = z1 / zk

+ z1: giá thành đơn vị sản phẩm thực tế

+ zk: giá thành đơn vị sản phẩm kế hoạch lượng tiết kiệm hay vượt chi:

- đơn vị sản phẩm: z1 - zk (6.6)

-toàn bộ khối lượng sản phẩm: (z1 - zk) q1 (6.7)

Đối với nhiều loại sản phẩm

Công thức:

Lượng tiết kiệm hay vượt chi của toàn bộ sản phẩm:

∑ z1q1 − ∑ zk q1 = ∑(z1 − zk )q1

Trong đó:

+ z1: giá thành đơn vị sản phẩm thực tế.

+ zk: giá thành đơn vị sản phẩm kế hoạch.

+ q1: khối lượng sản phẩm của từng loại sản phẩm thực tế.

+ qk: khối lượng sản phẩm của từng loại sản phẩm kế hoạch.

Phân tích tình hình biến động của tổng chi phí sản xuất do ảnh hưởng của 2 nhân tố: giá thành sản phẩm và khối lượng sản phẩm sản xuất.

Từ công thức 6 - 8, ta lập phương trình kinh tế

Izq = iz x iq (6.10)

Căn cứ vào phương trình kinh tế (6.10), ta xây dựng hệ thống chỉ số:

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2 THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 3 THỐNG KÊ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 4 THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 5 THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6 THỐNG KÊ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 7 THỐNG KÊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Xuat nhap khauGiao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net