Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

HỐI PHIẾU (BILL OF EXCHANGE HOẶC DRAFT)

 

Khái niệm về hối phiếu ở chương này, khái niệm Hối phiếu được hiểu là Hối phiếu đòi nợ

 Hối phiếu là một lệnh viết đòi tiền vôĐiều kiện của người ký phát hối phiếu cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy hiếu, hoặc đến một ngày cụ thể nhất định hoặc một ngày có thể xác định trong tương lai hải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho một người khác hoặc trả cho người cầm phiếu

 Qua định nghĩa này, chúng ta thấy hối phiếu có 3 đặc điểm quan trọng sau: Thứ nhất, tính trừu tượng của hối hiếu thể hiện rằng trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung quan hệ tín dụng, tức là nguyên nhân sinh ra việc lập hối phiếu mà chỉ cần ghi số tiền phải trả và những nội dung có liên quan đến việc trả tiền

 Hiệu lực pháp lý của hối phiếu cũng không bị ràng buộc do nguyên nhân gì sinh ra hối phiếu

 Một khi được tách khỏi hợp đồng và nằm trong tay người thứ ba thì hối phiếu trở thành một trái vụ độc lập, chứ không phải là trái vụ sinh ra từ hợp đồng

 Nghĩa vụ trả tiền của hối phiếu là trừu tượng

 Thứ hai, tính bắt buộc trả tiền c ủa hối phiếu thể hiện người trả tiền hối phiếu phải trả theo đúng nội dung ghi trên phiếu và không được viện những lý do riêng của mình đối với người phát phiếu, người ký hậu để từ chối việc trả tiền, trừ trường hợp hối phiếu được lập trái với đạo luật chi phối nó

 Ví dụ: một người đặt hàng mua máy móc, sau khi ký hợp đồng đã chấp nhận trả tiền vào tờ phiếu do người cung cấp hàng gửi đến, hối phiếu đó đã được chuyển đến tay người thứ ba thì người đặt hàng bắt buộc phải trả tiền cho ng ười cầm phiếu này ngay cả trong trường hợp người cung cấp hàng vi phạm hợp đồng không giao hàng cho người mua

 Thứ ba, tính lưu thông của hối hiếu thể hiện hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn của nó, bói v ì hối phiếu l à lệnh đòi tiền của một người này với người khác, hối phiếu có một trị giá tiền nhất định, có một thời hạn nhất định, thời hạn này thường là ngắn và được người trả tiền chấp nhận

 Như vậy nhờ vào tính trừu tượng và tính bắt buộc nghĩa vụ trả tiền mà hối phiếu có tính lưu thông

THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 2 HỐI ĐOÁI

CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 4  CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 5 CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM  
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net