Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

PHƯƠNG THỨC GHI SỔ (OPEN ACCOUNT)

Định nghĩa: Người bán mở một tài khoản hoặc một quyển sổ để ghi nợ người mua sau khi người lbán đã hoàn thành giao hàng hay dịch vụ, đến từng định kỳ có thể là tháng, quý hoặc năm lngười mua trả tiền cho người bán.

Đặc điểm của phương thức này thể hiện đây là phương thức thanh toán không có sự ltham gia của các ngân hàng với chức năng là người mở tài khoản, bên người bán chỉ mở tài lkhoản đơn biên, không mở tài khoản song biên. Nếu người mua mở tài khoản để ghi, tài lkhoản ấy chỉ là tài khoản theo dõi, không có giá trị thanh toán giữa hai bên.

Trình tự thực hiện nghiệp vụ

Hình 4.4. Trình tự thực hiện nghiệp vụ thanh toán ghi sổ

(1). Người bán giao h àng hoặc dịch vụ cùng với gửi chứng từ hàng hóa cho người lmua

(2). Báo nợ trực tiếp giữa người bán và người mua

(3). Người mua dùng phương thức chuyển tiền để trả tiền khi đến định kỳ thanh toán

Những điều cần chú khi áp dụng phương thức ghi sổ

Với những đặc điểm của phương thức ghi sổ nêu trên, khi sử dụng phương thức này lcần lưu ý những điểm sau đây:

Thứ nhất, phải quy định thống nhất đồng tiền ghi trên tài khoản.

Thứ hai, căn cứ ghi nợ của người bán thường là hóa đơn giao hàng.

Thứ ba, căn cứ nhận nợ của người mua hoặc là dựa vào trị giá hóa đơn giao hàng hoặc llà dựa vào kết quả nhận hàng ở nơi nhận hàng.

Thứ tư, phương thức chuyển tiền hoặc là bằng thư hoặc là bằng điện cần phải thỏa lthuận thống nhất giữa hai bên.

Thứ năm, giá hàng trong phương thức ghi sổ này thường cao hơn giá hàng bán tiền lngay, chênh lệch này là tiền lãi phát sinh ra của số tiền ghi sổ trong khoảng thời gian bằng lđịnh kỳ thanh toán theo mức lãi suất được người mua chấp nhận.

Thứ sáu, định kỳ thanh toán có hai cách quy định hoặc l à quy định X ngày kể từ ngày lgiao hàng đối với từng chuyến hàng, hoặc là quy định theo mốc thời gian của niên lịch. Ví dụ: l60 ngày kể từ ngày ký phát hóa đơn thương mại hoặc là từ ngày ghi trên vận đơn giao hàng, lhoặc là cuối mỗi quý thanh toán một lần.

Thứ bảy, việc chuyển tiền thanh toán chậm của ng ười mua được giải quyết thế nào, có lphạt chậm trả không, mức phạt bao nhiêu, tính từ lúc nào?

Thứ tám, nếu phát sinh sự khác nhau giữa số tiền ghi nợ của người bán và số tiền nhận lnợ của người mua thì giải quyết thế nào?

Nhận xét

Trong phương thức ghi sổ, thực chất là người bán cho người mua vay số tiền trả chậm, ltuy nhiên ở đây người bán có tính lãi trên số tiền trả chậm này. Như vậy, hàng hoá sau khi đã lgiao cho người mua thì người bán mới chỉ nhận được một phần số tiền hàng, do vậy mặc dù lcó tính lãi trên số tiền trả chậm thì rủi ro đối vái người bán là vẫn cao. Đối vái người mua thì lcó thể giải quyết được vấn đề thiếu vốn tức thời, nhưng họ lại phải chịu g iá cao hơn do phải ltrả lãi trên số tiền sẽ trả định kỳ.

Trường hợp áp dụng

Với đặc điểm của phương thức ghi sổ, nó sẽ phù hợp trong trường hợp nhà nhập khẩu lkhan hiếm ngoại tệ, khi đó họ chấp nhận trả giá cao hơn, đổi lại họ sẽ mua được hàng hoá. Nó lcũng phù hợp trong các mối quan hệ mua bán hàng đổi hàng hoặc hàng bán giao làm nhiều llần. Phương thức này chỉ áp dụng giữa các bên có quan hệ mua bán thường xuyên và tin cậy llẫn nhau, giữa nội bộ các công ty với nhau, giữa công ty mẹ và công ty con. Nó cũng có thể lđược áp dụng trong các thanh toán phi mậu dịch.

THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 2 HỐI ĐOÁI

CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 4  CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 5 CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM  
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net