Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

DI CHUYỂN DỌC THEO ĐƯỜNG CUNG CẦU

Di chuyển dọc theo đường cầu (hoặc đường cung) và dịch chuyển đường cầu (hoặc đường cung)
Trong phân tích cầu, cung, cần chú ý phân biệt sự di chuyển dọc theo một đường cầu hoặc đường cung với sự dịch chuyển của toàn bộ đường cầu hoặc đường cung.

Sự di chuyển dọc theo một đường cầu hoặc đường cung xảy ra khi có sự thay đổi trong mức giá hiện hành của chính hàng hoá mà người ta đang phân tích. Chẳng hạn, trên một đường cầu D1 xác định, khi mức giá là P1, lượng cầu là Q1. Điểm A trên đường cầu nói trên mô tả trạng thái này. Nếu vì một lư do nào đó mà mức giá của hàng hoá chúng ta đang phân tích hạ xuống thành P2 thì lượng cầu về hàng hoá sẽ tăng lên tương ứng thành Q2. Điểm B cũng trên đường cầu nói trên chính thể hiện trạng thái mới đó.

Như vậy, sự di chuyển từ điểm A đến điểm B trên cùng một đường cầu là kết quả của việc mức giá hiện hành của hàng hoá thay đổi.
(hình 2.14).

Hình 2.14: Di chuyển dọc theo một đường và dịch chuyển cả một đường. Khi mức giá hiện hành của hàng hoá hạ từ P1 xuống P2, chỉ có sự di chuyển dọc theo đường cầu D1 từ điểm A đến điểm B. Còn khi các yếu tố khác có liên quan thay đổi (chẳng hạn khi thu nhập của người tiêu dùng tăng và hàng hoá ta đang xem xét là hàng hoá thông thường), cả đường cầu D1 ban đầu sẽ dịch chuyển thành đường D2.

Sự dịch chuyển của đường cầu hoặc đường cung lại bắt nguồn không phải từ sự thay đổi trong mức giá hiện hành của hàng hoá mà ta đang phân tích mà từ sự thay đổi của các yếu tố khác có liên quan, vốn nằm đằng sau đường cầu hay đường cung. Chẳng hạn, khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, toàn bộ đường cầu về một loại hàng hoá thông thường sẽ dịch chuyển sang phải. Điều đó biểu thị rằng, tại mỗi mức giá có thể, lượng cầu về hàng hoá của người tiêu dùng đều tăng lên. Trong trường hợp giá cả các yếu tố đầu vào dùng để sản xuất một loại hàng hoá tăng lên, đường cung về hàng hoá này sẽ dịch chuyển sang trái hoặc lên trên.

Điều này khác với việc thay đổi giá hiện hành của chính hàng hoá đang được xem xét.

Trên thực tế, sự di chuyển dọc theo một đường và dịch chuyển của một đường khác trong hai đường cầu và cung thường diễn ra đồng thời. Ví dụ, do thu nhập của những người tiêu dùng tăng lên, đường cầu về một loại hàng hoá thông thường X sẽ dịch chuyển sang phải. Kết quả là giá cân bằng của hàng hoá X sẽ tăng lên. Cùng với sự kiện này, lượng cung về hàng hoá X cũng tăng lên. Ở đây, bắt nguồn từ việc thu nhập tăng, có một sự dịch chuyển của đường cầu về hàng hoá X đồng thời với sự di chuyển dọc theo đường cung của hàng hoá này.

Hình 2.15: Sự dịch chuyển đường cầu đi đôi với sự di chuyển dọc theo đường cung. Khi thu nhập tăng, đường cầu về một loại hàng hoá thông thường sẽ dịch chuyển từ D1 thành D2, điểm cân bằng từ E chuyển thành F, thể hiện sự di chuyển dọc theo đường cung S đồng thời xảy ra.

KINH TẾ VI MÔ

Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học

Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả

Chương 3: Sự lựa chọn của người tiêu dung

Chương 4: Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất và sự lựa chọn của doanh nghiệp

Chương 8: Thị trường lao động

Chương 9: Thị trường vốn và đất đai

Chương 10: Vai trò kinh tế của nhà nước

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM  
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net