Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

V

SỰ THAY ĐỔI TRONG ĐIỂM LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Sự phân tích ở trên cho thấy: với mục tiêu tối đa hóa độ thỏa dụng, người tiêu dùng sẽ lựa chọn giỏ hàng hóa nằm trên đường bàng quan cao nhất trong giới hạn ngân sách của mình. Những yếu tố quy định sự lựa chọn này chính là thu nhập, giá cả các hàng hóa, sở thích của người tiêu dùng. Khi những yếu tố này thay đổi, đương nhiên, điểm lựa chọn của anh ta (hay chị ta) sẽ thay đổi.

Trường hợp thu nhập thay đổi

Khi thu nhập thay đổi, như ta đă biết, đường ngân sách sẽ dịch chuyển. Chẳng hạn, khi thu nhập tăng (giả định các điều kiện khác giữ nguyên), đường ngân sách sẽ dịch chuyển song song ra phía ngoài.

Như mô tả trên hình 3.13, từ đường ngân sách ban đầu AB, người tiêu dùng sẽ có một đường ngân sách mới A’B’ khi thu nhập tăng. Trước kia, E là điểm lựa chọn tối ưu của người này.

Với đường ngân sách mới, điểm tối ưu không còn là E mà là E’, nơi mà đường ngân sách A’B’ tiếp xúc với một đường bàng quan U2nào đó (đường bàng quan U1 là đường bàng quan chứa điểm E).

Vì A’B’ nằm ngoài AB, đường bàng quan U2 cũng nằm ngoài đường bàng quan U1 và biểu thị A độ thỏa dụng cao hơn. Nếu cả X lẫn Y đều là những hàng hóa thông thường, khi thu nhập tăng, cả X lẫn Y đều được tiêu dùng nhiều hơn. Điểm E’ sẽ vừa nằm bên phải, vừa nằm phía trên điểm E.

Nếu một trong hai hàng hóa này (chẳng hạn hàng hóa X) là hàng thứ cấp, điểm E’ sẽ nằm trên song ở phía bên trái điểm E.

Trong trường hợp này, thu nhập tăng khiến người tiêu dùng giảm mức tiêu dùng về hàng hóa X và tăng mạnh mức tiêu dùng về hàng hóa Y.

KINH TẾ VI MÔ

Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học

Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả

Chương 3: Sự lựa chọn của người tiêu dung

Chương 4: Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất và sự lựa chọn của doanh nghiệp

Chương 8: Thị trường lao động

Chương 9: Thị trường vốn và đất đai

Chương 10: Vai trò kinh tế của nhà nước

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM  
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net