Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU TRONG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP:

Phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, có thể giả định rằng, hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn các đầu vào K và L sao cho có thể tối thiểu hóa chi phí C để sản xuất một mức sản lượng đầu ra Q cho trước; hoặc nó phải lựa chọn các đầu vào này sao cho có thể tối đa hóa được mức sản lượng đầu ra Q với một mức chi phí C cho trước.

Cách phân tích hai trường hợp này hoàn toàn tương tự nhau nên chúng ta chỉ cần xét trường hợp doanh nghiệp cần tối đa hóa sản lượng đầu ra với một mức chi phí đầu vào C cho trước.

Hình 7.7. Điểm lựa chọn tổ hợp đầu vào tối ưu của doanh nghiệp là điểm E

Với giá trị C cho trước, tương ứng với các mức lương w và giá thuê vốn r, ta vẽ được một đường đẳng phí AB như trong hình 7.7. Doanh nghiệp đối diện với một hệ thống đường đẳng lượng Q1, Q2, Q3…, trong đó mỗi đường gắn với một mức sản lượng đầu ra nhất định. Để tối đa hóa sản lượng đầu ra, điểm lựa chọn về các đầu vào của doanh nghiệp, một mặt, phải nằm trên đường đẳng phí AB, mặt khác, phải cho phép doanh nghiệp hoạt động được trên một đường đẳng lượng cao nhất có thể. Giống như cách chúng ta phân tích về sự lựa chọn tối đa hóa độ thỏa dụng của người tiêu dùng, tổ hợp các đầu vào (K,L) tối ưu sẽ tương ứng với điểm mà đường đẳng phí AB tiếp xúc với một đường đẳng lượng. Trên hình 7.7, điểm lựa chọn tối ưu chính là điểm E. Tương ứng, tổ hợp (L,K) chính là lượng lao động và vốn mà doanh nghiệp cần lựa chọn. Với các đầu vào này, doanh nghiệp có thể tạo ra sản lượng đầu ra cao nhất trong giới hạn mức chi phí C.

VÌ E là điểm tiếp xúc giữa đường đẳng phí AB và đường đẳng lượng nên tại E, độ dốc của hai đường này là bằng nhau. Do đó, tại điểm lựa chọn tối ưu này, ta có: MRTS = w/r

Hay                               MPL/MPK = w/r hoặc MPL/w = MPK/r

Đây chính là các đẳng thức (7.6), (7.7) nói lên điều kiện cân bằng tối ưu giữa các yếu tố sản xuất mà chúng ta đă biết.

Đường cầu về các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp, xét trong dài hạn

Như vậy, trong dài hạn, để tối đa hóa lợi nhuận, một doanh nghiệp chấp nhận giá trên các thị trường đầu vào phải đồng thời lựa chọn cả L và K sao cho: MRPL = w và MRPK = r. Xét riêng từng yếu tố sản xuất, các đẳng thức vừa nêu cũng giống hệt như trong trường hợp ngắn hạn. Điểm khác biệt là ở chỗ: trong dài hạn, các yếu tố sản xuất đều có khả năng biến đổi, do đó, đường doanh thu sản phẩm biên của mỗi yếu tố sản xuất đều phụ thuộc vào mức sử dụng các yếu tố sản xuất khác. Nếu trong ngắn hạn, với lượng K cố định, ta có thể coi đường doanh thu sản phẩm biên

của lao động MRPL là xác định (đương nhiên với một điều kiện xác định về trình độ công nghệ cũng như nhu cầu đầu ra), thì trong dài hạn, đường MRPL tùy thuộc vào mức K được sử dụng cũng như đường MRPK tùy thuộc vào mức L được sử dụng. Do vậy, mức sử dụng về một loại yếu tố sản xuất không chỉ bị tác động bởi sự thay đổi thuần túy trong mức giá của chính nó mà còn bị ràng buộc bởi điều kiện cân bằng giữa các yếu tố sản xuất. VÌ thế, tuy các đường MRPL và MRPK vẫn được xem như là “cơ sở” của các đường cầu dài hạn của doanh nghiệp về lao động và vốn, song chúng không phải là một. Để rơ hơn, ta thử xét đường cầu dài hạn của doanh nghiệp về lao động.

Giả sử trên thị trường vốn, giá thuê vốn r đă xác định. Giờ đây chúng ta muốn biết lượng cầu về lao động của doanh nghiệp thay đổi như thế nào khi tiền lương thị trường thay đổi?

Khi mức lương là w1, giả sử các điều kiện (7.6) hay (7.7) (hai điều kiện này là hoàn toàn tương đương nhau) được thỏa măn với L = L1 và K

= K1. (Tại tổ hợp (L1,K1) ta có MPL/MPK = w1/r). Điểm A(L1,w1) nằm trên đường MRPL1, được vẽ gắn với điều kiện K = K1, chính là một điểm trên đường cầu dài hạn về lao động của doanh nghiệp mà chúng ta đang định xây dựng. Khi tiền lương thị trường hạ xuống thành w2, thoạt tiên khi K chưa thay đổi, mức cầu về lao động của doanh nghiệp sẽ tăng lên thành L2’, tương ứng với sự di chuyển dọc theo đường MRPL1 tới điểm B, sao cho điều kiện MRPL = w2 được thỏa măn. Tuy nhiên, khi mức lao động được sử dụng tăng lên, đường doanh thu sản phẩm biên của vốn MRPK không còn nguyên như cũ mà sẽ dịch chuyển lên trên và sang phải. Để đảm bảo điều kiện MRPK = r, giờ đây mức sử dụng K sẽ phải tăng lên. Điều này lại làm đường MRPL dịch chuyển lên trên và sang phải. Mức sử dụng lao động L2’ không còn là tối ưu và nó phải tăng lên. Quá trình này cứ tiếp tục cho đến khi điều kiện cân bằng giữa các yếu tố được xác lập trở lại với mức sử dụng L = L2 và K = K2 (tại tổ hợp (L2,K2) ta sẽ có MPL/MPK = w2/r). Như thế, tương ứng với mức lương w2, trong khi lượng cầu ngắn hạn về lao động là L2’ thì trong dài hạn, nó là L2. Điểm C(L2,w2) là một điểm mới trên đường cầu dài hạn này. Trên đồ thị, C thuộc về đường MRPL2, gắn với điều kiện K = K2. Đường cầu về lao động nối liền các điểm A, C…là một đường thoải hơn so với các đường MRPL. Nói một cách khác, cầu dài hạn về một yếu tố sản xuất của doanh nghiệp có độ co giăn theo giá lớn hơn so với cầu ngắn hạn tương ứng.

KINH TẾ VI MÔ

Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học

Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả

Chương 3: Sự lựa chọn của người tiêu dung

Chương 4: Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất và sự lựa chọn của doanh nghiệp

Chương 8: Thị trường lao động

Chương 9: Thị trường vốn và đất đai

Chương 10: Vai trò kinh tế của nhà nước

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM  
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net