Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

MÁY PHÁT KÍCH TỪ KIÊU ĐIỆN TƯ KHÔNG CO VONG TIẾP ĐIỆN Ô TÔ XE HƠI

Cơ sơ lý thuyết van guyên lý hoạt dong
Vong tiếp Xuc và chói than làm han chế tao! thọ của máy phát . Nếu bộ đi vong tiếp Xuc và chói thì tuói thọ của máy phát sẽ tang lên và chỉ phu thuộc vào sử mai mon của các o đơ và sử lao hoa của lơp vo cách điện của các cuộn day. Các máy phát không co chói than gọi là máy phát không tiếp điêm (không co vong tiếp điện). Các loại máy phát nay rất can thiết cho ô tô, xe hơi và máy keo làm viêc ơ vung đam lay hoac nhiêu bui.
Nguyên lý làm viêc của máy phát loại nay như sau:
Ta sẽ Xem Xét mọt nam châm điện cung với ô tô, xe hơi quay (hình 4.11) đươc kết hơp băng loi sat chế tao tư thép tư mêm và mọt cuộn kích trong đo co dòng điện mọt chiều. Các đau cưc nam châm điện co dang hình tru được khoêt ranh: giưa các cưc ô tô, xe hơi ơ dang banh Xích làm băng thép tư mêm.

Hình 4.11: Sơ đồ máy phát xoay chiệu không chổi than và sừ thay đổi từ thông
Gia thiết rang: trên chiều dai của cung ranh nam châm điện (stator) co mọt so rang của ô tô, xe hơi chẩn, bươc rang của stator tz1 và của ô tô, xe hơi tz2 co quan hê tz1 = tz2/2 và ơ ranh stator ta đat cuộn day co bươc băng đọ chia rang của stator.
Nếu đọ mơ của ranh nho thì khi ô tô, xe hơi quay, tong tư trơ của mach tư không đổi. Vì vậy khi sức tự động Fk của cuộn kích thích không đổi thì tư thống qua toan bọ mach tư cung không đổi. Không phu thuộc vào vị trí của rotor, phan lơn tư thống sẽ đi qua các rang của ô tô, xe hơi và chỉ co mọt phan nho là qua ranh. Trên hình 4.11b mo ta hình trai của nam châm điện theo khe hơ (phan chê khuất của ranh stator được bộ qua).
Khi ô tô, xe hơi quay, vị trí các rang của no so với các rang của stator sẽ thay đổi và tư thống qua moi mọt rang của stator sẽ giam Xuong mọt cách tuan hoan tư cưc đai (tam của các rang trung nhau) đến cưc tiểu (tam rang stator trung tam ranh rotor). Sử thay đổi của tư thống trong các rang của stator làm do sử Xuất hiên sức điện động trong cuộn ưng. Cuộn day trên các rang stator là cuộn day phan ưng.
Đương công từ thống trong khe hở không khí chiêu dài l của đương trở phân ứng doi với tứng vị trí đà lửa chọn của rôtôr đươc thể hiên trên hình
4.16b. Rô rang là ham Q = f(ổ) - doi Xứng với truc Oy. Vì vậy, khi viết dươi dang chuôi Fôuriêr, ta có dang:

Như vậy: khi rôtôr quay, trong các vòng của cuộn day statôr sẽ cam ứng môt sữc điện dong Xoay chiêu có tan số biến doi tỉ lê với van tôc rôtôr.

Như vậy: máy phát không tiếp điểm hay còn gọi là máy phát điện cam
ứng là máy ma từ thống chính ở điểm bất ky statôr chỉ thay doi vê gia trị ma không thay doi vê dấu. Nếu như lấy đac điểm mach từ của phân ứng làm tiêu chuẩn phân loại thì máy phát điện cam ứng có thể đươc chia làm loại kích thích dôc truc (cuộn kích nằm dôc truc may) và loại kích thích hương tam (cuộn kích
nằm dôc theo các đương kính). Sự phân bộ của các cuộn kích thích sẽ có anh hương lơn lên kết cấu của máy phát cung như lên các đac tính và tính chất của nó . Hiên nay, ngươi ta thương dung loại kích thích dôc truc (trên các máy kéo).

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ XE HƠI HIỆN ĐẠI

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ ÔTÔ

Chương 2 ACCU KHỞI ĐỘNG

Chương 3 HÊ THỐNG KHỞI ĐỘNG

Chương 4 HÊ THỐNG CUNG CẤP ĐIÊN TRÊN ÔTÔ

Chương 5 HỆ THỐNG ĐÁNH LƯA

Chương 6 HÊ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ

Chương 7 DIESEL CONTROL

Chương 8 HÊ THỐNG ĐỀU KHỂN QUAT LÀM MAT ĐỘNG CƠ

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Thiet ke nha dep Xuat nhap khau Giao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM xe hơi, ô tô Tell: 08. 35886184 Hotline: 0908 491 408
TGĐ: Lê Hoàng Nam Giam sat thi cong Bat dong san Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net