Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

TÍNH ĐỘ VÕNG CỦA DẦM:

 Dầm đơn giản có tiết diện không đổi

Khi xác định B ta đã có nhận xét là B phụ thuộc vào mômen do ngoại lực gây ra, do đó B sẽ thay đổi dọc theo trục dầm cùng với sự thay đổi của mômen.

Nhưng như vậy sẽ rất phức tạp nên tiêu chuẩn thiết kế cho phép coi M

dầm đơn giản có tiết diện không đổi có độ cứng không đổi và bằng độ cứng nhỏ nhất Bmin. (Tức B theo tiết diện có Mmax).

Thí dụ đối với dầm đơn nhịp l, chịu q phân bố đều:

Khi chịu tai trọng bất kỳ thì độ võng được biểu diển theo công thức tổng quát

 

Trong đó  hệ số phụ thuộc vào sơ đồ dầm, dạng tải trọng.

Dầm liên tục

Đối với dầm liên tục thì ta xem B không đổi trên từng đoạn có mômen cùng dấu và độ cứng được xác định theo mômen lớn nhất của đoạn dầm đó (lấy bằng độ cứng bé nhất).

Tương tự dầm đơn giản, trên mỗi đoạn dầm có mô men cùng dấu ta xem độ cong tỉ lệ với mô men:

 

Công thức tổng quát để xác định độ võng của cấu kiện:

Trong đó:

 

M(x) : Mô men tại TD có tọa độ x do tải trọng đơn vị đặt tại TD cần tính độ võng.

1/p (x) : Độ cong toàn phần của cấu kiện

tại TD có tọa độ x do tải trọng gây ra. M1

Độ võng toàn phần của dầm

Theo tiêu chẩn thiết kế, độ võng toàn phần của dầm chịu tải trọng tác dụng ngắn hạn và tải trọng tác dụng dài hạn được xác định theo công thức:

f = f1 - f2 + f3.

Trong đó:

 -f1: Độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng.

-f2: Độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn.

-f3: Độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn.

(Chú ý khi tính f1, f2 các giá trị  và a phải ứng với tính chất ngắn hạn của tải trọng còn f3 thì  và a ứng với tính chất dài hạn của tải trọng.)

Có thể giải thích công thức tính f bằng đồ thị.

Sau khi tính được f, tiêu chuẩn thiết kế còn yêu cầu điều chỉnh (tăng, giảm) để xét đến sự sai lệch do thi công và ảnh hưởng của lực cắt.

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP:

Chương 2: TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU.

Chương 3: NGUYÊN LÝ CẤU TẠO & TÍNH TÓAN  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Chương 4: CẤU  KIỆN  CHỊU UỐN.

Chương 5: SÀN PHẲNG.

Chương 6: CẤU  KIỆN  CHỊU NÉN.

Chương 7: CẤU  KIỆN  CHỊU KÉO.

Chương 8: CẤU  KIỆN  CHỊU XOẮN.

Chương 9: TÍNH TOÁN  CẤU  KIỆN  BTCT THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ II.

Chương 10: BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC.

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Thiet ke nha dep Xuat nhap khau Giao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Cầm xe hơi, ô tô Tell: 08. 35886184 Hotline: 0908 491 408
TGĐ: Lê Hoàng Nam Giam sat thi cong Bat dong san Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net