Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

SỨC CHỐNG CẮT ĐỐI VỚI ĐẤT DÍNH:

Nhu trong chuơng I đã trình bày, đất dính (sét, á sét, á cát) khác với đất rời ở chỗ là giữa các hạt đất liên kết với nhau bởi màng nuớc hấp thụ, các vật chất keo dính và các vật chất gắn kết ximăng. Do đó, ngay khi biến dạng truợt còn rất nhỏ, đất dính cũng đã có một cuờng độ chống cắt nhất định. Vì vậy, đối với đất dính, ngoài thành phần ma sát trong ra còn có thành phần lực dính cũng tham gia vào sức chống cắt của

đất.

Bằng các thí nghiệm tuơng tự nhu đất rời, nguời ta đuợc đồ thị sự phụ thuộc giữa ứng suất cắt t và ứng suất nén thẳng đứng có dạng một đuờng thẳng cắt qua trục tung một đoạn bằng c (hình IV-4) đuợc xác định theo công thức sau:

S = tgh = σ tgφ + c (IV-3)

Trong đó: c - lực dính kết đơn vị của đất

Các ký hiệu khác nhu công thức (IV-2).

Công thức (IV-3) là công thức toán học của định luật Coulomb viết cho đất dính và có thể phát biểu nhu sau: “Sức chống cắt cực đại của đất dính là hàm số bậc nhất đối với áp lực nén thẳng đứng và gồm hai thành phần: lực dính kết c không phụ thuộc vào áp lực nén thẳng đứng và s . tg? tỷ lệ thuận với lực nén thẳng đứng.”

Nói chung việc phân chia hai thành phần riêng biệt của sức chống cắt đối với đất dính là một việc hết sức khó khăn và phức tạp. Bởi vì bất kỳ một sự thay đổi nào tuy là rất nhỏ của áp lực nén, không những chỉ liên quan tới phần này hay phần kia mà liên quan tới cả hai phần.

Nếu kéo dài đuờng Coulomb (Hình IV-4) gặp trục hoành Os tại O' và chuyển trục t thành t', ta có hệ trục toạ độ tO's thì trị số lực dính kết c có thể xác định bằng công thức sau:

c = σe . tgφ (IV - 4)

Trong đó: σe : “áp lực dính” nghĩa là áp lực tuơng đuơng với tác dụng của lực dính trong đất:

σe = c/ tgφ (IV - 5)

Với hệ trục toạ độ này, có thể biểu diễn cuờng độ chống cắt của đất nhu sau:

S = tgh = ( σ + σe ).tgφ (IV - 6)

Cần phải chú ý rằng Đinh luật C.A.Coulomb trình bày ở trên là những quan hệ đuờng thẳng, chỉ phản ánh gần đúng cuờng độ chống cắt của đất. Trong thực tế nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy quan hệ giữa cuờng độ chống cắt S của đất và áp lực pháp tuyến σ không phải là đuờng thẳng mà là dạng đuờng cong

Vì vậy, một số tác giả kiến nghị xác định cuờng độ chống cắt của đất dính theo công thức sau:

σ = tgh = σi.tgφi(IV - 7)

Trong đó: σi - Góc chống cắt, góc nghiêng của Hình IV-5

đoạn thẳng nối gốc toạ độ với điểm Ai trên đuờng Coulomb ứng với ứng suất pháp σi (Hình IV- 5).

tgφi - Hệ số chống cắt của đất, có thể suy ra từ (IV-5a) nhu sau:

Với cách xác định này, cuờng độ chống cắt của đất dính chỉ dùng một tham số duy nhất là góc Ψi để gộp chung cả yếu tố ma sát và lực dính lại với nhau.

Trong các công thức (IV-2) và (IV-3) các đại luợng φ và c gọi là các tham số toán học sức chống cắt của đất. Cho đến nay, định luật Coulomb vẫn có giá trị thực tiễn nhất định đối với việc tính toán cuờng độ chịu tải và ổn định của các khối đất, vẫn còn áp dụng rộng rời trong thực tế Cơ học đất, mặc dù với những tiến bộ mới trong nghiên cứu vấn đề này, đã thấy rõ những điểm không hợp lý của định luật này.

Điều căn bản là, theo Coulomb đối với mỗi trạng thái nhất định của đất, các tham số φ và c là những hằng số, còn theo quan điểm mới ngày nay thì ngay với cùng một loại đất các tham số φ và c thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: nhu áp lực nén, áp lực nuớc trong lỗ rỗng, độ chặt, độ ẩm, v.v....

Từ những phân tích trên, có thể nhận ra rằng việc xác định các tham số φ và c bằng phuơng pháp cắt đất trực tiếp trong phòng thí nghiệm sao cho phù hợp với tình hình làm việc thực tế của nền đất là một việc khó khăn và phức tạp, bởi vì phuơng pháp này có những nhuợc điểm sau:

-Việc quy định truớc mặt truợt là một sự tùy tiện, không thể xem là hoàn toàn hợp lý đuợc. Trong thực tế, mẫu đất có thể bị cắt theo những mặt truợt khác với mặt truợt quy định. Từ đó dẫn đến kết quả sai lệch đối với những đất không đồng nhất, dị huớng và nứt nẻ, không phản ánh đuợc đúng đắn tình hình làm việc thực tế của đất nền.

-Trong quá trình cắt đất, diện tích mặt cắt càng ngày càng bé đi, do đó ứng suất cắt không phải có một giá trị nhất định mà luôn luôn thay đổi, ứng suất cắt tại mặt cắt tập trung lại ở các mép mẫu là chủ yếu, ngoài ra lại còn không khống chế đuợc sự thoát nuớc.

-Khi thí nghiệm đất sét cứng, cát hạt to, đất phân lớp, đất rất yếu v.v... thì không nên dùng thiết bị cắt phẳng thông thuờng.

Tuy có nhiều nhuợc điểm nhu đã kể, nhung do uu điểm của phuơng pháp là thiết bị, thao tác đơn giản. Cho nên phuơng pháp cắt đất trực tiếp hiện nay vẫn đuợc áp dụng rộng rời trong các phòng thí nghiệm ở tất cả các nuớc trên thế giới.

CHUƠNG IV: CUỜNG ĐỘ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ĐẤT PHẦN 1

CHUƠNG IV: CUỜNG ĐỘ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ĐẤT PHẦN 2

CHUƠNG IV: CUỜNG ĐỘ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ĐẤT PHẦN 3

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

CHƯƠNG II BẢNG TRA GIÁ TRỊ HỆ SỐ CỦA CƠ HỌC ĐẤT

CHUƠNG III : BIẾN DẠNG VÀ ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT

CHUƠNG IV: CUỜNG ĐỘ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ĐẤT

CHUƠNG V: TÍNH TOÁN ÁP LỰC ĐẤT LÊN LUNG TUỜNG CHẮN.

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Thiet ke nha dep Xuat nhap khau Giao trinh thiet ke
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Cầm xe hơi, ô tô Tell: 08. 35886184 Hotline: 0908 491 408
TGĐ: Lê Hoàng Nam Giam sat thi cong Bat dong san Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net