Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

TÍNH NỒNG ĐỘ CÂN BẰNG CỦA CẤU TỬ TRONG DUNG DỊCH PHỨC CHẤT

Giả sử có các phản ứng tạo phức xảy ra theo sơ đồ:

Nồng độ các dạng ứng:

Như vậy khi biết được dạng tồn tại chủ yếu của phức chất, ta có thể tính được nồng độ cân bằng theo định luật tác dụng khối lượng hoặc theo định luật bảo toàn nồng độ đối với ion kim loại và đối với phối tử.

Phối tử rất dư so với ion trung tâm.

Để đạt được điều đó phải tính toán bằng những phương pháp gần đúng thích hợp.

Khi đó phức tạo thành sẽ có thể có số phối trí cao nhất (vì CL >> CM).

Ta có nồng độ cân bằng phối tử bằng nồng độ ban đầu ([L] ≈ CL)

Ví dụ 1: Tính nồng độ cân bằng các cấu tử trong dung dịch AgNO3 0,01M, NH3 1,00 và NH4NO3 1,00M. Các quá trình xảy ra trong dung dịch:

Xét các điều kiện gần đúng.

Tính gần đúng pH của dung dịch.

Từ cân bằng (3) ta có:

Ở giá trị pH này: [NH3] = 1 = CNH3

Như vậy có thể bỏ qua sự proton hóa của NH3.

Từ (4) ta có:

Như vậy sự tạo phức hiđroxo cũng xảy ra không đáng kể.

Từ (1), (2) ta có:

Việc so sánh (5) và (6) với [NH3] ≈ CNH3 = 1 cho thấy.

Vậy phức tồn tại trong dung dịch chủ yếu là Ag(NH3) Từ lập luận trên ta có thể tính gần đúng như sau:

Xác định thành phần giới hạn:

Tính CB theo sơ đồ Kamar:

 

Với x << 0,01 ta tính ra:

 

Như vậy các giả thiết gần đúng ở trên đều hoàn toàn thỏa mãn.

Ví dụ 2: Tính nồng độ cân bằng trong dòng dịch Cd(NO3)2 0,01M và HCl 1,00M.

Xét các điều kiện gần đúng.

Môi trường axít, có thể bỏ qua sự tạo thành phức Hiđroxo của ion Cd2+.

CCl- >> Ccd 2+ , các giá trị lgβ không quá lớn và không chênh lệch nhau nhiều.

Do đó có thể coi [Cl-] ≈ C Cl− nhưng không thể coi 1 dạng phức nào là chiếm ưu thế (β1 ≈ β2 ≈ β3 ≈ β4).

Khi tính gần đúng, phải kể sự có mặt của tất cả các dạng phức cloro của Cd2+

Áp dụng định luật bảo toàn nồng độ ban đầu đối với ion Cd2+ ta có:

Áp dụng định luật TDKL cho các cân bằng (1) → (4) và thay các giá trị tính được của các dạng phức vào (5) ta có:

Sau khi tổ hợp ta rút ra:

 Chấp nhận [Cl-] ≈ C = 1. Giải (7) ra ta có:

Việc kiểm tra bằng cách thay các kết quả đã tính được vào phương trình (5) cho thấy:

Ccd2+ = 9,975.10 -3 M so với giá trị ban đầu ( C 2+ = 0,010) thì sai số là không đáng kể (-0,25%).

Nếu thay các kết quả đã tính được vào phương trình định luật bảo toàn nồng độ đối với ion Cl- thì:

Có thể chấp nhận được, nếu chú ý rằng sai số của các hằng số cân bằng có thể dao động trong khoảng 1 - 10%.

Các kết quả tính toán cũng cho thấy trong hệ Cd2+(010M) + Cl-(1,0M) các dạng phức tồn tại ở mức độ ngang nhau, trong đó nồng độ CdCl2 hơi lớn hơn, có nồng độ CdCl4-2 lại bé nhất.

GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH (PHẦN 1)

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC (PHẦN 2)

SAI SỐ TRONG PHÂN TÍCH  XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM (PHẦN 3)

CHƯƠNG 1: DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY - CÂN BẰNG HÓA HỌC

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG AXIT – BAZƠ

CHƯƠNG 3: PHẢN ỨNG TẠO PHỨC

CHƯƠNG 4 PHẢN ỨNG KẾT TỦA

CHƯƠNG 5 PHẢN ỨNG OXY HOÁ - KHỬ

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net