Luu Ban Nhap Tu Dong 45
Kinh Nghiệm Xây Dựng

Quy định mật độ chừa sân sau 2023

Khác với những năm trước, trong năm 2023 quy định chừa mật độ xây dựng, Độ vươn ban công, quy mô xây dựng tối đa đã được thay đổi theo quyết định 56/2021/QĐ-UBND quy chế quản lý kiến trúc TP […]